Günümüz Mimarisinde Enerji Etkinliğine Rehber Olmak Üzere Geleneksel Ve Modern Cephelerin Isıl Ve Görsel Analizi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Efthymiou, Konstantina
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırma ile bir yandan geleneksel çözümler incelenirken, bir yandan da geleneksel çözümler ve modern binaların sistematik bir şekilde incelenmesi ile bunların kıyaslanması yoluna gidilmiş ve özellikle cephe sistemleri için çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Bu inceleme iki farklı iklim bölgesinde; yani sıcak-kuru ve sıcak-nemli iklim bölgelerinde, ısıl ve görsel konforun sağlanması için yapılan bir incelemedir. Binanın en önemli işlevlerinden biri de konforlu bir çevre ihtiyacı olan ve kendi bünyesinde ikamet edenlerin biyolojik gereksinimlerini karşılayabilmesidir. İnsan vücudunun en önemli biyolojik gereksinimlerinden bazıları da iklimsel şartlar ile bağlantılıdır. Bu yüzden de binalar yeterli derecede ısıl ve görsel konfor sağlamalıdır. İklimin mimariye olan etkisini gözlemlemek için geleneksel mimariye bakabiliriz. Buna karşın günümüz mimarisine baktığımızda çevre ile uyumlu bilinçli tasarım örnekleri görebiliriz. Cephe sistemleri bina yüzeyinin en önemli parçalarından biridir. Bunlara bağlı olarak da sıcak-kuru ve sıcak-nemli iklimlerin olduğu mimari çalışmalar değişik ihtiyaçlara cevap verdiği gibi, problemlere değişik çözümler de gerektirir. Bu iki iklim türünün geleneksel mimari içinde daha ayrıntılı olarak incelenmesi iklimsel tasarım ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli sonuçlar verir bu sonuçlar da günümüz mİmarisi için kullanışlı bir rehber olabılır .
This thesis research examines the traditional solutions, compares it with a systematic analysis of modern buildings and implements the solutions especially for façade systems. It is an analysis for providing thermal and visual comfort and specifies in two different climates hot-dry and hot-humid. One of the most important functions of building is to meet the biological requirements of occupants providing comfortable environment. One of the most important biological requirements of human body is related with climatic conditions. Therefore buildings should provide thermal and visual comfort. To examine the influence of climate in architecture we can have a look in traditional architecture, where the conscious design in corporation with the environment, should be example for the modern architecture. Façade systems are the most important element in a building envelope. Architecture in hot-dry and hot-humid climates, respond to different needs and demand different solutions to their problems. The study of these two climates in traditional architecture provides important knowledge for the climatic design needs and the correct use of this knowledge can be a useful guide for the contemporary architecture.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Cephe sistemleri, geleneksel ve günümüz mimarisi, ısıl ve görsel analiz ve konfor, sıcak-kuru ve sıcak-nemli iklimler, Façade systems, traditional and modern architecture, thermal and visual analysis and comfort, hot-dry and hot-humid climates
Alıntı