Karayolu Yapımında Geotekstil Uygulamaları

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2009-11-03
Yazarlar
Sağlam, Reşat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda kullanımı hızla artan geotekstiller, mühendislik uygulamalarında karşılaşılan birçok problemde klasik yöntemlere oranla daha ekonomik, hızlı ve kolay uygulanabilir çözüm yolları sunmaktadır. Özellikle İnşaat Mühendisliği uygulamalarında geotekstil kullanımı büyük önem kazanmıştır. Günümüzün en önemli mühendislik yapılarından olan karayollarında geotekstil kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Çalışmanın genelinde, geotekstillerin değişik karayolu uygulamalarında kullanımı incelenmiştir. Mühendislik açısından sağladığı yapım kolaylığının, yapı ömrüne olan olumlu etkilerinin ve yapı maliyetlerinde sağlanan avantajların ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, geotekstillerin de içinde bulunduğu malzeme grubu olan geosentetiklerin tanımı ve sınıflandırması yapılmıştır. Geosentetiklerin malzeme özellikleri incelenmiş ve yaygın olarak kullanıldığı uygulamalara kısaca değinilmiştir. İkinci bölümde, geotekstillerin malzeme özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmış, bu özelliklerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Geotekstillerin, değişik kriterlere göre sınıflandırması yapılmıştır. Çalışmanın esasını oluşturan geotekstilin karayolu yapımında kullanımı konusu üçüncü bölümde ele alınmıştır. Geotekstilin en çok kullanıldığı karayolu yapıları olan kaplamalı yollar, kaplamasız yollar, istinat duvarları ve yol dolgularında geotekstil kullanımı ayrıntılı olarak incelenmiş ve tasarım yöntemleri üzerinde durulmuştur. Geotekstil kullanılması durumunda sağlanan avantajlar detaylı olarak açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise geotekstil kullanımının karayolu yapımı maliyetine etkileri üzerinde durulmuştur. Geotekstil uygulamalarının en çok kullanıldığı karayolu yapılarından olan kaplamalı ve kaplamasız yollar ile istinat duvarlarında, geotekstil kullanılması ve kullanılmaması durumundaki uygulamaların maliyetleri ayrı ayrı incelenmiş ve her iki durumdaki maliyetler karşılaştırılmıştır.
In recent years, the rapidly increasing use of geotextiles provides more economical, quicker and more applicable solutions in many problems encountered in engineering applications. Highways are today’s one of the most important engineering structures and The use of geotextile in highway construction is increasing day by day. In this study, the use of geotextile in highway applications is examined. It is intended to explain the ease of construction, positive effects on the cost and life of the structure. In the first part of the study, the definition and classification of geosynthetic materials which include geotextiles are made. Material properties of geosynthetics are examined and the common applications of geosynthetics are mentioned briefly. In the second section of the study, material properties of geotextiles are examined in detail and the methods to determine these properties are described. Geotextiles’ classification is made according to different criterias. Forming the basis of the study about the use of geotextiles in highway construction is examined in the third section. The design and application methods of the use of geotextile in highway structures like paved roads, unpaved roads and retaining walls are investigated. In the last part of the study, the effect of the use of geotextile on the cost of the highway construction is emphasized. The cost comparison of paved roads, unpaved roads and retaining walls is made in case of the geotextile or without geotextile.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
geotekstil, geotextile
Alıntı