Tronanın Farklı Sistemlerdeki Sülfatasyon Kapasitesinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Ersoy-meriçboyu, Ayşegül tr_TR
dc.contributor.author Şentürk, Gül tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-29T15:45:48Z
dc.date.available 2015-05-29T15:45:48Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, doğal trona mineralinin kuru ve yaş baca gazı desülfürizasyon sistemlerindeki sülfatasyon özellikleri incelenmiştir. Doğal trona mineralinin kuru sistemde gerçekleştirilen sülfatasyon deneylerinde, sıcaklığın ve sorbentin fiziksel özelliklerinin sülfatasyon kapasitesine olan etkileri incelenmiştir. Tronanın kalsinasyon sıcaklığının sülfatasyon kapasitesini etkileyen en önemli parametre olduğu; optimum kalsinasyon sıcaklığı olarak saptanan 423 K’ de gerçekleştirilen kalsinasyon ve sülfatasyon tepkimesi sonucunda, en yüksek süllfatasyon kapasitesi değeri olan 187.77 mg SO2/g sorbent değerine ulaşıldığı belirlenmiştir. Yaş sistemde gerçekleştirilen sülfatasyon deneyleri iki farklı sıcaklık (298 K, 323 K) ve derişimde (%1, %3) yürütülmüştür. Sıcaklık, çözelti derişimi ve çesitli katkı maddelerinin sorbent çözeltisinin toplam sülfatasyon kapasitesine etkisi incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, tepkime sıcaklığının absorplanan SO3-2 miktarını ihmal edilebilecek ölçüde etkilediği; ancak sorbent derişiminin artmasıyla çözeltinin toplam sülfatasyon kapasitesinin arttığı saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the trona samples in various desulphurization processes was investigated. In order to investigate the effect of temperature and the physical properties of sorbent material on the sulfation capacity number of experiments were carried out in the dry desulphurization systems. It was observed that the calcination temperature of sorbent material is the most important parameter which effects its sulphation capacity. For the calcination and sulphation reactions which were carried out at the optimum calcination temperature (423 K), the sulphation capacity of the sorbent material was reached its highest value of 187.77 mg SO2/g sorbent. In the wet desulphurization system, the sulphation reactions were carried out at two different temperatures (298 K, 323 K) and slurry concentrations (%1, %3). The effect of temperature, slurry concentration and the different additives on the sulphation capacity of sorbent was investigated. It was found that, the reaction temperature has negligible effect on the sulfation capacity; whereas increasing the sorbent concentration of slurry caused an increase in the sulphation capacity. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3791
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Desülfürizasyon tr_TR
dc.subject Trona tr_TR
dc.subject Katkı Maddeleri tr_TR
dc.subject Desulphurization en_US
dc.subject Trona en_US
dc.subject Additives en_US
dc.title Tronanın Farklı Sistemlerdeki Sülfatasyon Kapasitesinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination The Sulfation Capacity Of Trona In Different Systems en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1617.pdf
Boyut:
1.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama