Şirketlerin Performansı, Yönetim Yapıları Ve Üst Düzey Yönetici Değişimleri Arasındaki İlişkinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turan, Gözde
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısmada, istatistiksel analiz yöntemi ile sirket performansı, Genel Müdür degisimi, Sirket Tipi ve sirketlerin Yönetim Yapısı arasındaki iliski irdelenmistir. Analiz sonuçlarına göre sirketlerin Genel Müdür degisimi ile sirket performansları arasında bir iliski bulunmamaktadır. Sirket Tipi ve Yönetim Yapısı arasındaki iliski incelenirken kurulan Sirket Tipi tipolojisine göre sirketleri gruplasabilmek amacıyla bir Sirket Tipi Belirleme Modeli olusturulmustur. Bu model yardımı ile sirketlerin Sirket Tipleri belirlenmis ve Yönetim Yapısı, yani Genel Müdür’ün sirket içinden veya sirket dısından olma durumu, ile iliskilendirilmistir. Analiz sonucunda ise Yönetim Yapısı ve Sirket Tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliski bulunmustur. Bu sonuca göre profesyonel sirketlerin sahip sirketlerine kıyasla genel Müdür seçimini sirket dısından yapmaya daha egilimli oldugu tezi ispatlanmıstır. Diger bir hipotez yardımı ile de sirket performansı ve Yönetim Yapısı arasındaki iliski sorgulanmıstır. Ancak analiz sonuçlarına göre düsük performanslı sirketlerin performansı iyi olan sirketlere kıyasla Genel Müdür seçimini sirket dısından yaptıkları tezi dogrulanamamıstır. Yönetim Yapısı ve sirket performansı arasında bir iliski bulunamamıstır.
In this study, by applying statistical analysis, firm performance, relations between General Manager Turnover, Firm Type and firms Management Structure are examined. According to the analysis results there found no relation between General Manager Turnover and firm performance. While examining relation between Firm Type and Management Structure, firms are categorized according to Firm Type Typology by using new developed Firm Type Determination Model. Afterwards by the help of the model, Firm Type for each firm is determined and an analysis focused on the relationship between Management Structure and Firm Type is conducted. The result denotes that there is a statistically significant relation between Firm Type and Management Structure. Considering this result, the hypothesis, this argues that professional firms are more likely to choose General Manager from outside the firm than the owner firms, is approved. By developing another hypothesis, relation between Management Structure and firm performance is questioned. According the analysis results, the hypothesis denoting that firm with low performance are more likely to choose General Manager from outside the firm than high performing firms, is refused. No relation between firm performance and Management Structure could be determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Performans, Sirket Tipi, Genel Müdür Degisimi, Yönetim Yapısı, Performance, Firm Type, General Manager Turnover, Management
Alıntı