Kent İçi Çevreyollarında Dinamik Akım Kontrol Yaklaşımlarının Mikro Ölçekli Simülasyonu

dc.contributor.advisor Ergün, Murat tr_TR
dc.contributor.author Göksu, Gökhan tr_TR
dc.contributor.authorID 10006245 tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-07-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T08:56:42Z
dc.date.available 2015-06-12T08:56:42Z
dc.date.issued 2013-09-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ilk olarak simülasyon ve kontrol stratejilerinin temelini oluşturan trafik akım teorileri makro ölçekli olarak anlatılmıştır. Ardından hidrolik modellerden türetilen trafik değişkenleri tanıtılmış ve bunların aralarındaki ilişkiler gösterilmiştir. Trafik sıkışıklığının ana sebebi olan şok dalgaları analitik olarak incelenmiştir. Daha sonra, bu modellere yapılan ana eleştiriler ve bu modele yapılan iyileştirmeler özetlenmiştir. Çalışmanın üçüncü kısmında makro-mikro-mezo ölçekli simülasyon modelleri anlatılmış ve ardından dördüncü bölümde trafik kontrol yaklaşımları anlatılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında, çalışma sahası tanıtılmıştır. RTMS ten (Remote Traffic Microwave Sensor-Uzaktan Trafik Mikrodalga Algılayıcısı) veri toplama yöntemi anlatılmış ve veri metodolojisi anlatılmıştır. Bununla birlikte, mikro ölçekli simülasyon programı PTV VISSIM tanıtılarak bu programın uzunlamasına ve yanal hareket modelleri anlatılmıştır. Kalibrasyon yöntemi anlatılarak simülasyonun geçerliliği sınanmıştır. Dinamik katılım konreol yaklaşımlarında ALINEA algoritmasının özel iki durumu sınanmış ve değişken hız yönetimi yaklaşımı için dört durum önerilmiştir. Katılım kontrolü için yeşil süre değişimleri, değişken hız yönetimi uygulamaları için hız limitlerinin değişimi ve yoğunluk profilleri çizdirilmiştir. Son olarak toplam seyahat süresi, taşıt başına ortalama gecikme süreleri, taşıt başına ortalama dur kalk sayıları gibi değişik performans ölçütleri için sonuçlar değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, Firstly traffic flow theories are mainly introduced in macroscale which forms the basis of the most of the simulation studies and control strategies. Then relationship between the traffic variables are demonstrated and the flow theories based on the hyraulic model are analyzed and the shockwaves which are the main reason of the traffic congestion shown analytically. Thereafter, main critisism about these models are discussed and improvements are summarized. In the third section of this study macro-micro-mesoscopic simulation models are described and later in the fourth section traffic control approaches are explained. In the application part of this study, the study field is introduced. Data collection methods from RTMS (Remote Traffic Microwave Sensor) are briefly explained and the data methodology is expressed. Moreover, the microsimulation program PTV VISSIM is described and longitudinal and lateral movement models are described. Calibration method is described which demonstrates the validation of the simulation. For dynamic ramp metering approach two cases of ALINEA algorithm are proposed and for VSL approaches four cases are proposed. The fluctuations of the green time for ramp metering and the speed limits for VSL is plotted. Also density profiles for each approach is selected. At the end, results are discussed for various performance indicators such as total travel time, average delay time per vehicle, average number of stops per vehicle, etc. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4925
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject akıllı ulaşım sistemleri tr_TR
dc.subject trafik mühendisliği tr_TR
dc.subject katılım kontrolü tr_TR
dc.subject değişken hız yönetimi tr_TR
dc.subject dinamik trafik akım kontrolü tr_TR
dc.subject mikro ölçekli trafik simülasyonu tr_TR
dc.subject trafik akım teorisi tr_TR
dc.subject intelligent transportation systems en_US
dc.subject traffic engineering en_US
dc.subject ramp metering en_US
dc.subject variable speed limit en_US
dc.subject dynamic traffic flow control en_US
dc.subject microscopic traffic simulation en_US
dc.subject traffic flow theory en_US
dc.title Kent İçi Çevreyollarında Dinamik Akım Kontrol Yaklaşımlarının Mikro Ölçekli Simülasyonu tr_TR
dc.title.alternative Microscopic Simulation Of Dynamic Freeway Traffic Flow Control Approaches On An Urban Highway en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
13803.pdf
Boyut:
1.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama