Mimarlık Bürolarında İnsan Kaynakları Ve Çatışma Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Uzunhasanoğlu, Banu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mimarlık bürolarındaki yöneticilerin çatışmaları dikkate alarak çatışmaların olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışmalarını sağlamak ve olası durumlarda olumsuz görülen olayların olumlu sonuçlar doğurmasını sağlayarak verimliliği arttırabileceklerine dikkat çekmek gibi bir hedefle küçük bir örneklem grubu üzerinde yapılan bu çalışma mimarlık bürolarındaki çatışma nedenleri, tarafları ve yönetim modelleri belirlenerek bu alanda gelecekte yapılabilecek çalışmaların üzerine inşaa edilebileceği bulguları ortaya koymaktadır. Bu hedefle önce insan kaynakları yönetimi ve çatışma yönetimi konularının literatürdeki yeri incelenmekte ve sonrasında bu kavramların mimarlık bürolarındaki yerine odaklanılmaktadır. Ayrıca gerçekleştirilen alan çalışmasının nicel ve nitel bulguları sunulmakta, tartışılmakta ve literatürdeki çatışma yönetimi verileriyle karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma sonucunda literatürde bulunan hangi çatışma nedenleri ve yönetim modellerinin mimarlık bürolarında geçerli olduğu ve bunların dışında hangi nedenlerden dolayı çatışma meydana geldiği belirlenmiştir.
This study, which was conducted on a small sampling group, with the aim to emphasize that the managers in the architectural design offices can increase the productivity by taking the conflicts into consideration, by trying to eliminate the negative impacts of the conflicts and also by causing the negative cases to give rise to positive results in the possible cases, presented the findings on which the future studies in this field can be constructed by determining the reasons, parties and solution methods of the conflicts in the architectural design offices. According to this aim, first data of human resource management and conflict management are examined, and then focused on the importance of them for architectural design offices. Also the qualitative and quantitative findings of a field study are presented, discussed and compared with the conflict management data available in the literature. Furthermore, it is found that which reasons and management styles are using in the architectural design offices.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
İnsan kaynakları yönetimi, Çatışma yönetimi, Çatışma, Human resource management, Conflict management, Conflict
Alıntı