Non Sıbson Enterpolasyon Yöntemiyle Yerel Geoit Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-13
Yazarlar
Ayar, Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, GPS ölçmeleri değerlendirilerek ve 5 farklı enterpolasyon yöntemiyle enterpolasyon ve ekstrapolasyon noktalarının geoit yükseklikleri belirlenmiştir. Enterpolasyon ve ekstrapolasyon noktalarının yerel yükseklikleri farklı zamanlarda yapılan karşılıklı trigonometrik nivelman ve geometrik nivelmanla belirlenmiş olduğundan, enterpolasyonla bulunan geoit yükseklikleri, GPS/Nivelman yöntemi ile bulunan geoit yükseklikleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada enterpolasyon yöntemlerinin bu problemin çözümünde alternatif çözüm olup olmayacağı denenmeye çalışılıp, Multikuadrik ve Polinomlarla 2.Derece (9-Termli) ve Non Sibson enterpolasyon yöntemlerinin, 40-50 km2’ lik alanlar için 5 cm doğrulukta yerel yükseklik dönüşümünde kullanılabileceği görülmüştür. Enterpolasyon yöntemleri ile belirlenen geoit modellerinin sağladığı doğruluk bir çok mühendislik uygulaması için gereksinim duyulacak doğruluğu sağlamaktadır.
In this research, a set of GPS data is transformed to local height system using 5 types of interpolation approaches. The interpolated (or extrapolated) differences were compared with the known differences from GPS/Levelling for interpolation and extrapolation points. As a result, it has been shown that the multiquadric and polynomial (nine order second degree polynomial terms) and Non Sibson interpolation methods can be used for a local height transformation problem of GPS at the level of sub-decimeter accuracy for a region with an area of about 40-50km2. These accuracy is enough for different applications as large scale map production and engineering applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Non Sibson Enterpolasyonu, Yerel Geoit, Geoit Yüksekliği, Non Sibson Interpolation, Local Geoid, Geoid Height
Alıntı