Planda Ve Düşey Doğrultudaki Düzensizliklerin Betonarme Perde-çerçeveli Binaların Davranışına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-02
Yazarlar
Orak, Mehmet Sefa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırmada, betonarme perde-çerçeveli binalarda kurulan modeller ile plandaki süreksizliklerin sisteme simetrik, tek eksene göre simetrik ve simetrik olmayarak yerleştirilmesinin farklı boşluk oranlarında ve farklı kat adetlerinde sistemin taşıyıcı elemanlarının davranışına etkisi araştırılmıştır. Aynı zamanda oluşturulan bu süreksizliklerde kirişin olup olmamasının binanın davranışına etkisinin nasıl olacağı irdelenmiştir. Düşey doğrultudaki perde duvarların toplam bina yüksekliğinin yarısında kesilerek oluşan süreksizliğin binanın deprem davranışı üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Binaların modellemeleri ve analizi için ETABS programı kullanılmıştır. Çok modlu, mod birleştirme yöntemine göre yapılan çözümlemeler TDY 2007, IBC 2009 ve EC 8 yönetmeliklerine göre karşılaştırılmıştır.
In this thesis study, the lateral and the vertical type of irregularities in the shear wall-frame reinforced concrete structures have been researched. The models generates to show the irregularities while placing symmetrically, symmetric to one axis and antisymmetrically, also different discontinuity ratios and different story numbers. In the vertical axis shear walls can placed only the half of the total building heights so that the behaviour of the irregular buildings under earthquake loading have been researched. These all cases modelised and analysed by the ETABS program. Models solved by the principle of Multi-Modal Response Spectrum Analysis. All the results have been compared and the limit values according to different standards which are Turkish Earthquake Code 2007, IBC 2009 and EC 8.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Yapı düzensizlikleri, Deprem yönetmelikleri, Structural irregularities, Earthquake codes
Alıntı