Silindir Tank Yapılarının Statik Ve Dinamik Durumda Oturma Performansının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Üncü, İhsan Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
SİLİNDİR TANK YAPILARININ STATİK VE DİNAMİK DURUMDA OTURMA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ Geniş çaplı ve esnek taban özelliklerine sahip silindir tank yapılarının dizaynında, problemli zeminlerde ıslah gerekliliği ortaya çıkması durumunda, alanın genişliğine bağlı olarak ıslah maliyeti büyük olmaktadır. Dolayısıyla, bu tip yapıların geoteknik açıdan analizinde, gerek taşıma gücü kriterleri gerekse, oturma kriterlerinde limit ve izin verilebilir değerler, yapısal bütünlük performansı yönünden ele alınması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, tank yapıları için özellikle kritik olabilen oturma modları ele alınmıştır. Literatürde silindir tank yapıları için verilen, oturma limit değerleri ve bu değerler dikkate alınarak performans kriterleri dikkate alınarak, geoteknik açıdan problemli bir zeminde yeralan silindir tank yapısı için analiz ve irdelemeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerde, tank yapısı altında yeralan zemin birimlerin noktadan noktaya, farklı deformasyon modülü değeri, değişken sıkışabilir tabaka kalınlığına ve üstyapıdan etkiyen gerilme dağılışına bağlı olarak, farklı sıkışma/oturma performansı sergiledikleri belirlenmiştir. Tank yapısı altında oluşan farklı oturmalara bağlı olarak, en kritik oturma modunun tank cidarı altında düzlemsel olmayan farklı oturma olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yüzer çatılı tanklarda, oturmalara bağlı olarak, tank duvarlarında oluşan deplasmanlar, yüzer çatı sisteminde arızalara yol açmakta, yapısal bütünlüğü bozmaktadır. Deprem etkisi altında, duvarlarda oluşan deplasman değerleri daha da fazla olmaktadır, dolayısıyla deprem bölgelerinde inşa edilecek tank yapı temel sistemlerine sönümleyicilerin yerleştirilmesi önerilmektedir.
DETERMINATION OF SETTLEMENT PERFORMANCE CRITERIA UNDER STATIC AND DYNAMIC CONDITION FOR CYLINDIRICAL TANKS When large tanks need to be constructed on sites with very poor soil conditions, soil improvement needs to be done underneath the tank foundations. Depending on the tank diameter, the cost of the soil improvement increases. Therefore, allowablw bearing capacity and settlement performance criteria should be considered for the structural integrity. Settlement mode and performance criteria the critical and signicative criteria for cylindirical tanks. A case where problematic soil conditions exist, settlement performance is determined under static and dynamic conditions. According to the analysis results, depending on the different deformation modulus value of soil, different compressible layer thickness of the soil and the stress distribution of soil under the tank loads, the differential settlement performance have been determined. The critical settlement mode is determined as the nonplanar settlement under the tank shell. Besides, depending on the settlements, the lateral wall deflection occurs for the floation roof tanks that endangered the structural integrity. Under the earthquake effect, the tank wall displacements increase. Therefore, damper systems should be designed for the foundation systems of the tanks that are constructed at earthquake zone.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Oturma, Tanklar, Deprem Davranışı, Settlement, Tanks, Earthquake behavior
Alıntı