Minimal Konutlarda Mobilya Tasarımı Üzerine Bir İnceleme: Yatak Odası Örneklemi

dc.contributor.advisor Bayazıt, Nigan tr_TR
dc.contributor.author Ökem, Hikmet Selim tr_TR
dc.contributor.authorID 75378 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 1998 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-12-21T08:09:23Z
dc.date.available 2018-12-21T08:09:23Z
dc.date.issued 1998 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998 en_US
dc.description.abstract Bu tezin amacı, minimal konutlarda yaşamayı benimsemiş insanların, konutlarında gerçekleştirdikleri eylemleri ve gereksinmelerini göz önünde bulundurarak ortaya konabilecek mobilya tasarımı anlayışlarının neler olduğunu incelemek, bu konu üzerinde tartışmalar açmak ve öneriler getirmektir. İlk bölümde minimal konut tanımı yapılmış, çeşitli ülkelerde belirlenmiş olan minimal konutların alan gereksinmeleri ele alınmıştır. Konuyla ilgili gözlemler bu bölümde sunulmuştur. İkinci bölümde, insan bedenine ait duruş biçimleri ve bunlara ait ölçüler ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde literatür araştırmasından elde edilen örnekler incelenmiş, minimal konut mobilyalarında olması öngörülen nitelikler belirlenmeye çalışılmıştır. Çeşitli kaynaklarda karşılaşılan konuyla ilgili örnekler bu bölümde tartışılmıştır. Dördüncü bölümde, araştırmada izlenen yol açıklanmıştır. Bu bölümde, hem yazınsal yapıt araştırmasında, hem anket çalışmasında kullanılan metod belirtilmiştir. Yazınsal yapıtların nasıl seçildiği, anket formunu tanıtımı ve anket çalışmasının nasıl gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Beşinci bölümde, yazınsal yapıtların incelenmesi ile elde edilen veriler sunulmuştur. Bu araştırmada kaynak olarak çeşitli romanlara baş vurulmuş, yatak odasında gerçekleştirilen eylemler ve burada bulunan mobilyalara özgü ilişki ve nitelikler belirlenmeye çalışılmıştır. Yazınsal yapıtlarda geçen ilgili kısımlar, tablolara dönüştürülerek aktarılmıştır. Ayrıca, belli başlı mobilyaların tanımları yine bu bölümde yapılmıştır. Altıncı bölümde, anket çalışmasında elde edilen bulgular tablolar halinde verilmiş ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Anket çalışmasına ait bu bulgular dört bölümde incelenmiştir. İlk bölümde araştırmaya katılan insanlara ait demografik veriler değerlendirilmiştir. Anket çalışmasına ait bulgular ve değerlendirme ikinci kısımada yapılmış, yatak odasında gerçekleştirilen eylemlere ait veriler değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde yatak odası mobilyalarının özellikleriyle ilgili bulgular incelenmiştir. Son olarak, yapılan gözlemlerin sınanmasına yönelik veriler değerlendirilmiştir. Yedinci bölümde, yazınsal yapıt araştırması ve anket çalışması sonucunda ulaşılan sonuçlar açıklanmıştır. Minimal konutlar için yapılacak mobilya tasarımına bazı öneriler getirilmiş, konuyla ilgili gelecekte yapılabilecek araştırmalar üzerinde durulmuştur. Ekler kısmında anket formu, örneklemi yapılan konutların planları ve yazınsal yapıt araştırması sırasında yararlanılan eserlerdeki ilgili bölümler yer almaktadır. tr_TR
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17485
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Konut tr_TR
dc.subject Mobilya tr_TR
dc.subject Yatak odaları tr_TR
dc.subject Dwelling house en_US
dc.subject Furniture en_US
dc.subject Bedrooms en_US
dc.title Minimal Konutlarda Mobilya Tasarımı Üzerine Bir İnceleme: Yatak Odası Örneklemi tr_TR
dc.title.alternative A Research On The Furniture Design In The Minimal Houses: The Bedroom Sampling en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
75378.pdf
Boyut:
7.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama