Kompozit Yama ile Tamir Edilmiş Çatlak içeren Levhalarda Fiber Takviye Açısının Gerilme Şiddet Faktörüne Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Kaman, Mete Onur
Bican, İlkay Eruğrul
Turan, Kadir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, bir yüzü kompozit yama ile tamir edilmiş merkezi çatlağa sahip alüminyum levhalarda gerilme şiddet faktörleri Mod I yükleme etkisi altında sayısal olarak incelenmiştir, Kompozit yamadaki fiberlerin takviye açısının değişiminin gerilme şiddet faktörü üzerindeki etkisi farklı çatlak uzunlukları, farklı yapıştırıcı özellikleri ve kalınlıkları için araştırılmıştır. Çözümde sonlu elemanlar paket programı ANSYS, 12.1 kullanılmıştır ve tamir edilmiş levha üç boyutlu olarak modellenmiştir. Gerilme şiddet faktörü; Yer değiştirme Extrapolasyon (YE) metodu ile hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. Fiber takviye açısının artmasıyla gerilme şiddet faktörünün azaldığı belirlenmiştir.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı