Tırtıllı Taşıtların Mekaniği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mumcu, Serdar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada durağan koşullardaki tırtıllı taşıt altındaki basınç dağılımı analitik metot ile ifade edilmiştir. Analizden evvel tırtıllı aracın özellikle seyir halinde bulunduğu karlı, mineral topraklı ve bataklık zeminlerinin davranış özellikleri belirtilmiştir. Ayrıca literatürdeki değişik analiz metotlarından ve taşıtın seyir performansından da bahsedilmiştir. Analiz esnasında tırtıl-süspansiyon geometrisi ile önemli bir parametre olan zemin karakteristiği de hesaba katılmıştır. Hesaplama yöntemi olarak bilgisayar programından yararlanılmıştır. Sonuçlar kısmında ise en yumuşak zemin ile en sert zemin aralığındaki tırtıllı taşıt altında oluşan basınç dağılımı çıkarılmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca tırtıl dizayn parametrelerinden başlangıç tırtıl gergisi, tekerlek sayısı, tekerlek yarıçapı ve süspansiyon yayı parametrelerinin tekerlek altındaki basınç dağılımına olan etkileri gösterilmiştir.
An analytical method for predicting the pressure distribution beneath a tracked vehicle under static conditions is presented. Before the analysis method the terrain characteristics, especially mineral terrain, muskeg and snowy terrain characteristics are shown. Furthermore various types of analysis methods and drawbar pull of tracked vehicles which are in the litterature are mentioned. During the analysis track-suspension geometry and another major design parameter as well as terrain characteristics are taken into consideration. For the calculation method computer software is used. In the results section pressure distribution beneath a tracked vehicle is solved and commented on the most soft and most firm terrain interval. Furthermore the effects of design paramters on the pressure distribution as well as initial track tension, number of road wheels, radius of road wheels and stiffness of suspension parameters are shown.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Tırtıllı taşıt, Zemin mekaniği, Tracked Vehicle, Terramechanics
Alıntı