Uluslararası Dağıtım Sistemlerinde Sipariş İçin Üretim Ve İkmal Yapılarına İlişkin Kamçı Etkisinin Dinamik Simülasyon İle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-12-16
Yazarlar
Kandemir, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dinamik simülasyon ile sipariş için üretim ve ikmal yapılarına ilişkin kamçı etkisi uluslararası dağıtım sistemlerinde incelenmiştir. Sipariş için üretim sisteminde tersine kamçı etkisi gözlemlenmiş ve ilk giren siparişin ilk servis edildiği politika ile siparişlerin havuzlandığı politika mukayese edilmiştir. Deney sonucunda sevkiyat aşamasındaki belirsizliklerin sistemi domine ederek arz bazlı hale dönüştürdüğü, ve bu belirsizlik durumunda siparişlerin havuzlandığı yapının daha iyi sonuçlar verdiği ortaya konmuştur. Sevkiyata ilişkin belirsizliklerin elimine edilmesi durumunda ise ilk gelen siparişin ilk servis edildiği yapı daha iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca talep tahminine dayalı stok için üretim yapan bir sistemde ikmal politikasının uygulanması durumunda sistemin kamçı etkisi davranışı göstereceği ortaya konmuş, kompozit bir model önerilerek ikmal parametrelerinin kamçı ve elde bulundurulan stok miktarını doğrudan etkiyeceği sonucuna varılmıştır.
In this study, the bullwhip phenomenon of make-to-order and replenishment structures has been analyzed by dynamic simulation in international distribution systems. Reverse bullwhip effect has been observed in a make-to-order system in which first-come-first-served and order pooling policies have been compared. It is stated that uncertainties at shipment level are dominating the system and transforming it into a supply-driven form, while order pooling policy has been demonstrating better results in this structure. After eliminating the uncertainties at the shipment phase, first-come-first-served policy outperforms the pooling policy. In addition, it is stated that applying replenishment policy in a make-to-stock system based on demand forecasts creates bullwhip. A composite model is proposed, and replenishment parameters are observed to have a direct effect on the bullwhip as well as the average stock quantity.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tedarik Zinciri, Kamçı Etkisi, Dinamik Simülasyon, Supply Chains, Bullwhip Effect, Dynamic Simulation
Alıntı