Anilin Ve Oligoanilinlerle İletken Modifiye Ketonik Reçineler Sentezi

dc.contributor.advisor Kızılcan, Nilgün tr_TR
dc.contributor.author Ateş, Esin tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-03T12:48:08Z
dc.date.available 2015-12-03T12:48:08Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Ketonik reçineler alfa-hidrojeni içeren ketonlar ve formaldehit gibi reaktif aldehitlerin reaksiyonundan elde edilir. En çok kullanılan ketonik reçineler siklohekzanon-formaldehit, asetofenon–formaldehit, metil etil keton-formaldehit gibi termoplastik reçinelerdir. Ticari bakımdan ilgi gören reçineler, çoğunlukla düşük molekül ağırlıklı, kolayca ufalanabilen katı termoplastiklerdir. Tek başlarına kullanılamazlar. Çoğu kez nitro selüloz, alkid reçinesi gibi diğer polimerik maddelerle karıştırılarak yüzey kaplama sanayinde kullanılır. Kullanım alanı olarak yüzey kaplamadan başka, vernik, mürekkep, tekstil, kağıt sektörleri en önemli alanlar olarak söylenebilir. Ayrıca çeşitli alanlarda ketonik reçine kullanımı ile yapışmayı artırıcı, parlaklık verici ve ışığa dayanımı artırıcı özelliklerinin gelişmesini sağlar. Son yıllarda ketonik reçinelerin polipirol ve polikarbazol ile kopolimerleri sentezlenerek çözünür ve iletken malzemeler elde edilmiştir. Bu çalışmada siklohekzanon, anilin, N,N’-difenil -1,4-fenilen daiminin formaldehitle bazik ortamda reçinesi ve siklohekzanon formaldehit reçinesi üretim esnasında ortama anilin ve 4-aminodifenil amin, N,N’-difenil -1,4-fenilen daimin, 4-vinil anilin eklenerek yeni iletken özellikli reçineler sentezlenmiştir. Ayrıca termoset reçine olan üre formaldehit reçinesi de anilin ile modifiye edilmiştir. Reçinelerin iletkenlik değerlerine 4 nokta prob yöntemi ile bakılmıştır ve 10-3 - 10-5 S/cm arasında iletkenlik değerleri bulunmuştur. Bu reçinelerin floresans özellik göstericeği de düşünülmektedir bu nedenle floresans spektrumları da ölçülerek floresans özellikleri araştırılacaktır. Reçinelerin FTIR ve NMR spektrumları, çözünürlük özellikleri, GPC kromotogramları ve DSC ölçümleri ile karakterizasyonu yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Ketonic resins are prepared by reacting ketones containing alfa-hydrogen with reactive aldehydes such as formaldehyde. The most used ketonic resins are thermoplastic cyclohexanone-formaldehyde, acetophenone-formaldehyde, methyl ethyl ketone formaldehyde-formaldehyde resins. Ketonic resins have been used commercially, these resins are generally low molecular weight solid materials and they can be processed easily they are often mixed with cellulose nitrate and alkyd resins for surface coating applications. Ketonic resins are mainly used in surface coatings, varnishes, inks, textile and paper industries. Besides, ketone polymers give better adhesive properties, gloss and light stability to parent polymers. Recently, both conductive and soluble copolymers of ketonic resins with polypyrrole and polycarbazole were synthesized. In this study, during the preparation of ketonic resin in the presence of basic catalyst from ketones such as cyclohexanone and formaldehyde, aniline, oligoaniline such as 4-aminodiphenyl amine and N,N’-diphenyl-1,4-phenylene diamine were added and new conductive resins were produced. Fluoresans spectra of this resins will be investigated. FTIR, and NMR spectrum, solubilities in organic solvents, GPC and DCS of the modified resin have been determined . en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10982
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject iletken ketonik reçine tr_TR
dc.subject siklohekzanon formaldehit reçinesi tr_TR
dc.subject anilin tr_TR
dc.subject 4-aminodifenil amin tr_TR
dc.subject N tr_TR
dc.subject N’-difenil -1 tr_TR
dc.subject 4-fenilen daimin tr_TR
dc.subject conductive ketonic resin en_US
dc.subject cyclohexanone formaldehyde resin en_US
dc.subject aniline en_US
dc.subject 4-aminodiphenyl amine en_US
dc.subject N en_US
dc.subject N’-diphenyl-1 en_US
dc.subject 4-phenylene diamine en_US
dc.title Anilin Ve Oligoanilinlerle İletken Modifiye Ketonik Reçineler Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Conductive Ketonic Resins Modified With Aniline And Oligoanilines en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3375.pdf
Boyut:
1.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama