Farklı Eğrilerin Geçiş Eğrisi Olarak Kullanılabilirliliğinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-31
Yazarlar
Arslan, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ise farklı bir eğri olan log estetik eğrileri analiz edilip geçiş eğrisi olarak geçki tasarımında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında log estetik eğrilerinin eğrilik fonksiyonları incelenmiştir ve terminolojik terimlerin gerektirdiği gerekli dönüşümler yapılmıştır. Bu eğrilerin bir geçiş eğrisinin birleşim noktalarında sağlaması gereken şartlardan ne kadarını sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir ve tespit edilmiştir. Eğrilik diyagramları çizdirilerek sıçrama, kırılma süreksizlikleri hakkında bilgi edinilmiştir. Eğrilerin eğrilik fonksiyonları, dever fonksiyonları yanal sademe fonksiyonları elde edildikten sonra bir demiryolu güzergahı büyüklükleri kullanılarak sabit hızlı hareket modelinde yanal sademe değerleri elde elde edilmiştir ve diyagramları çizdirilmiştir. Log estetik eğrileri, yanal sademe diyagramları ile birleşim noktası kırılma ve sıçrama süreksizlikleri, yanal sademe genliği yönünden birbirleriyle ve klasik geçiş eğrisi ile karşılaştırılmıştır. İncelenen kriterlere göre log estetik eğrileri geçiş eğrisi olarak kullanılabilir sonucuna varılmıştır fakat klotoitten gelişmiş özelliklere sahip çıkmamıştır.
In this study, log aesthetic curves, which are generally used for industrial design, has been researched for implementation of a transition curve. The main characteristic of log aesthetic curves is shape parameter α, which determines the curvature of log aesthetic curves. Curvature functions of log aesthetic curves analyzed and made the necessary transformations required by the terminological terms. Curvature functions of log aesthetic curves adapted to be used in the structure of transition curve-circular arc-transition curve combined curve. Log aesthetic curves analyzed with respect to conditions on the connection points of two curves, must be required by transition curves. Curvature, superelevation and lateral change of acceleration functions of log aesthetic curves obtained. Lateral change of acceleration values calculated and drawn their diagrams with respect to constant velocity motion model with railway project quantities. Diagrams of lateral change of acceleration of log aesthetic curves analyzed. As a result, log aesthetic curves can be implemented as a transition curve but they do not have more specifications than clothoid in terms of road vehicle kinematics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Log estetik eğrileri, Yanal sademe, Eğrilik, Eğrilik fonksiyonu, Geçki Tasarımı, Log aesthetic curves, Lateral change of acceleration, Curvature, Curvature functions, Route alignment
Alıntı