Ortasında Eliptik Boşluk Bulunan Kare Plakların Elasto-PIastik Burkulması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Kömür, Mehmet Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada ortasında eliptik boşluk bulunan kare plakların elasto-plastik burkulma analizleri yapılmıştır. Plaklar basit mesnetli olarak modellenmiş olup bir doğrultuda üniform basınca maruz bırakılmışlardır. Malzeme olarak akma gerilmesi 345 N /mm2 olan A50 çeliği kullanılmıştır. Plak narinlik oranı, eliptik boşluk büyüklüğü ve eliptik boşluk açısı değiştirilerek çok sayıda model elde edilmiştir. Söz konusu değişkenlerin plak burkulmasına etkileri grafiksel olarak gösterilmiştir. Modellerin analizinde sonlu elemanlar yöntemini kullanan A N S Y S genel amaç programından yararlanılmıştır. Sonuç olarak incelenen değişkenlerin plak burkulma davranışını önemli ölçüde etkiledikleri gösterilmiştir.
In this study, the buckling behavior of square plates having elliptical cutouts is investigated. Square plates, which were a simply supported, were subjected to uniformly distributed load in one direction. The yield stress of steel plates was assumed to be 345 MPa (A50). Slenderness ratio, size and direction of elliptical cutouts of the square plates were change in order to obtain different plate models. The effects to the buckling behavior of these changes were depicted. The models were analyzed using a general purpose finite element analysis program namely ANSYS. The results show that the changes in the slenderness ratio, size and direction of elliptical cutouts of the square plates are considerable effects on the buckling behavior of the plate buckling
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı