Optik Wdm Ağlarında Hata Bağışıklığının Sağlanması İçin Protokol

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hocaoğlu, Hülya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, optik WDM ağlarında hata bağışıklığı sağlamak üzere bir yönetici protokol geliştirilmiştir. Önerilen protokolle, WDM ağlarında hataların daha hızlı sezilmesi ve daha hızlı onarılması; dolayısıyla veri kaybının en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Dinamik yapısı ve kaynakları daha etkin kullanmasından dolayı onarma yöntemi benimsenmiştir. Protokolün tasarlanmasında düşey bir hiyerarşi yerine, ulaşım katmanından fiziksel katmana kadar olan katmanları kapsayan bir yapılanma tercih edilmiştir. Böylece, yönetici katmanın diğer katmanlarla doğrudan haberleşebilmesi sağlanmış ve bu da hataların sezilmesini çabuklaştırmıştır. Tüm çalışmadaki temel amaç, hataların hızla onarılması ve veri sürekliliğinin sağlanmasıdır.
In this thesis, a protocol for providing survivability in optical WDM networks is developed. The proposed protocol aims to detect and restore faults faster, thus decreasing the data loss to minimum. Because of its dynamicity and better utilization of resources, the restoration approach is employed. Instead of a standard vertical hierarchy, a structure which spans all layers from transport layer down to physical layer is preferred. This implementation allows the management layer to communicate directly with the other layers which leads to faster error detection. The main goal of the whole study is restoring faults as fast as possible and ensuring minimum data loss.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
optik ağlar, wdm ağları, hata bağışıklığı, onarma, koruma, optical networks, wdm networks, survivability, restoration, protection
Alıntı