Globalization, Wage Shares And Income Distribution In Turkey

dc.contributor.advisor İlkkaracan, İpek tr_TR
dc.contributor.author Oyvat, Cem tr_TR
dc.contributor.authorID 227718 tr_TR
dc.contributor.department İktisat tr_TR
dc.contributor.department Economics en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-03T13:11:06Z
dc.date.available 2017-01-03T13:11:06Z
dc.date.issued 2008
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008 en_US
dc.description.abstract Küreselleşmenin çoğunlukla işgücündeki esnekliği arttırdığı, işgücünün pazarlık gücünü azalttığı ve sonuçta özellikle ticareti yapılabilen malların üretildiği sektörlerde ücret üstünde baskı kurduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, ücret paylarında bir gerilemeye ve ülke içi eşitsizlikte bir artışa yol açabilmektedir. 1980 yılı sonrasında Türkiye'de uygulanan serbestleşme politikaları küreselleşmenin Türkiye üzerindeki etkilerini ticari akımları ve sermaye akımlarını arttırarak yükseltmiştir. Böylece, serbestleşme politikaları bireysel ve fonksiyonel gelir dağılımı üzerinde de etkili olmuştur. Bu tezde, gelir eşitsizliğinin dinamikleri incelenecek ve gelir faktörlerindeki serbestleşme dönemi sonrası değişimler dikkate alınarak analiz edilecektir. Gini katsayısında 1994-2005 yılları arasında gözlemlenen değişimler ve bu değişimlerin küreselleşme ile olan ilişkisi incelenecektir. Hanehalkı gelir anketlerinden elde edilen Gini katsayısının güvenilirliği değişik veri kaynakları ile karşılaştırılarak sorgulanacak, gözlemlenen tutarsızlıkların bireysel gelir dağılımı istatistikleri üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Son olarak, artan ticari akımların imalat sanayindeki ücret paylarına olan etkisi, 1981-2001 yılları için ampirik bir analizle gösterilecektir. tr_TR
dc.description.abstract Globalization is often observed to result in raising labor flexibility, lowering labor bargaining power and hence impose a downward pressure on wages especially in the sectors where tradable products are produced. This would result then in a deterioration of the wage share and raising inequality within developing countries. After the year 1980, the liberalization policies implemented in Turkey increased the impact of globalization on the Turkish economy by raising the trade and capital flows. Thus, the liberalization policies also had an impact on the individual and functional income distribution. In this paper the interactive dynamics of income inequality will be explored and analyzed by considering the changes in the structure of income sources in the post-liberalization era. The reasons behind the decline in the Gini coefficient between 1994-2005 will be analysed and its relationship with the globalization will be examined. The reliability of the Gini coefficient that comes from household income surveys will be questioned by using different data sources and the effects of inconsistencies on individual income distribution statistics will also be discussed. Finally, the negative impact of increasing trade flows on the wage shares in the manufacturing industry will be shown for the years 1981-2001, by an empirical analysis. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12441
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ekonomi tr_TR
dc.subject Gelir dağılımı tr_TR
dc.subject Küreselleşme tr_TR
dc.subject Türk ekonomisi tr_TR
dc.subject Ücret tr_TR
dc.subject Economics en_US
dc.subject Imncome distribution en_US
dc.subject Globalization en_US
dc.subject Turkish economy en_US
dc.subject Wage en_US
dc.title Globalization, Wage Shares And Income Distribution In Turkey en_US
dc.title.alternative Küreselleşme, Türkiye'deki Ücret Payları Ve Gelir Dağılımı tr_TR
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
412061007.pdf
Boyut:
801.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama