Vinil Eterlerin Işıkla Başlatılan Polimerizasyonu İçin Yeni Bir Yöntem

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kahveci, Muhammet Übeydullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada vinil eterlerin özellikle soğukta (-5 oC) yaşayan katyonik polimerizasyonu için, yeni bir fotobaşlatıcı sistem önerilmiştir. Buna ek olarak bu sistemin oda sıcaklığında çift fonksiyonlu vinil eterlerin UV kürlemesi için kullanılma olanağı da incelenmiştir. Fotobaşlatıcı sistem, bir difeniliyodonyum halojenür ve bir çinko halojenür ile birlikte DMPA, benzofenon veya tioksanton gibi serbest radikal fotobaşlatıcılardan oluşur. İlk aşamada, fotokimyasal olarak üretilen serbest radikaller daha sonra monomerler ile reaksiyona girip “adduct” oluşturacak karbokatyona yükseltgenir. Çinko tuzu varlığında, bu “adduct” soğukta İBVE’nin yaşayan katyonik polymerizasyonunu başlatacabileceği gibi oda sıcaklığında çift fonksiyonlu vinil eterlerin UV kürlemesini de başlatabilir.
In this thesis a new photoinitiating system for living cationic polymerization of vinyl ethers especially in cold (-5 oC) has been reported. Furthermore, the possible use of this initiating system for UV curing of di-functional vinyl ethers at room temperature has been described. The photoinitiating system comprises free radical photoinitiators such as DMPA, benzophenone or thioxanthone together with a diphenyliodonium halide and a zinc halide. In the first step, photochemically generated free radicals are oxidized to the corresponding carbocations which subsequently reacts with the monomer to yield an adduct. In the presence of zinc salt, this adduct initiates living cationic polymerization of IBVE in cold or UV curing of di-functional vinyl monomers at room temperature.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
fotopolimerizasyon, yaşayan katyonik polimerizasyon, serbest radikal fotobaşlatıcılar, UV kürleme, çift fonksiyonlu vinil eterler, photopolymerization, living cationic polymerization, free radical photoinitiator, UV curing, di-functional vinyl ethers
Alıntı