İstinat Duvarına Etkiyen Dinamik Toprak Basınçları

dc.contributor.advisor İyisan, Recep tr_TR
dc.contributor.author Yıldız, Murat Can tr_TR
dc.contributor.authorID 10077909 tr_TR
dc.contributor.department İnşaat Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Civil Engineering en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-10T08:42:17Z
dc.date.available 2017-03-10T08:42:17Z
dc.date.issued 2015-06-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract İstinat duvarları, iki farklı kottaki toprak yüzeyini tutmaya yarayan mühendislik yapılarıdır. Yanal itkilerin etkisi altında olan istinat duvarları, bu itkiye karşı koyacak şekilde tasarlanmalıdır. İstinat yapılarına statik yüklerin dışında dinamik yükler de etkimektedir. Özellikle birinci derece deprem bölgelerinde oluşan ek dinamik kuvvetler deprem sırasında önemli olmaktadır. Bundan dolayı güvenli bir şekilde tasarlanabilmeleri için duvar arkasında oluşacak statik yüklerle birlikte depremlerin oluşturduğu dinamik yüklerin de boyutlandırmada göz önüne alınması gerekmektedir. Bu çalışmada istinat duvarlarına etkiyen dinamik toprak basınçları farklı yöntemlere göre belirlenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda Mononobe-Okabe, Seed-Whitman ve Wood olmak üzere 3 Yarı Statik yöntem ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik, Amerika Deprem Yönetmeliği, Japonya Deprem Yönetmeliği, Hindistan Deprem Yönetmeliği ve Eurocode 8 Deprem Yönetmeliği olmak üzere 5 temel yönetmelik ele alınmıştır. Bu hesaplama yöntemleri arasındaki farkların görülebilmesi amacıyla ülkemizde yürürlükte olan yönetmelik hükümleri gereğince değişik yükleme durumları için parametrik bir çalışma yapılmış, deprem bölgelerine göre istinat duvarına gelen dinamik ve toplam itkinin pratik amaçlar doğrultusunda belirlenebilmesi için tablo ve grafikler sunulmuştur. İstinat duvarına etkiyen dinamik toprak basınçlarının istinat duvarı yüksekliği (H), kayma mukavemeti açısı ( ), sürşaj yükü (q) ve duvar arkası dolgu eğimi (i) parametreleri ile etkisi incelenerek, analiz sonuçları çizelge ve şekiller ile yorumlanmıştır. Ayrıca, istinat duvarlarında tasarım için gerekli olan itki ve momentlerin belirlenmesi amacıyla Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik ve Eurocode 8 Deprem Yönetmeliği için itki ve devirici momentlerin belirlendiği tablolara yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Retaining walls are structures which keep the soil surface in two different levels. Retaining walls under the influence of lateral stresses must be designed to resist these impulses. Other than Static forces, dynamic forces affect retaining walls too. Especially in the first degree earthquake zone, additional dynamic forces formed during earthquakes are very important. Therefore, in order to design aforementioned retaining walls in a secure way, the size of dynamic load formed by earthquake must be taken into consideration in collaboration with static load formed at the back of the wall. In this study is calculation of dynamic earth pressures acting on retaining walls by using different methods and comparison of the results. In the direction of this aim, 3 semi-static methods including Mononobe-Okabe Method, Seed-Whitman Method and Wood Method, and 5 main regulations including Turkish, American, Japanese, Indian Seismic Code and Regulations and Eurocode 8 are studied. In order to be seen differences between these calculation methods, a parametrical study is done for various loading conditions according to Turkish Seismic Code. In pursuance of the determination of the dynamical and total thrust for practical purposes, tables and graphics are presented. The effect of wall length (H), internal friction angle (), surcharge load (q), and incline of filling (i) to dynamic earth pressures acting on retaining walls are analyzed and interpreted with tables and figures. Also, overturning and sliding moment tables are presented to enable for Turkish Seismic Code and Eurocode 8 Earthquake Regulation in order to determine required moments and forces for designing retaining walls. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/14022
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dinamik Toprak Basıncı tr_TR
dc.subject İstinat Duvarı tr_TR
dc.subject Dynamic Earth Pressure en_US
dc.subject Retaining Wall en_US
dc.title İstinat Duvarına Etkiyen Dinamik Toprak Basınçları tr_TR
dc.title.alternative Dynamic Earth Pressures On Retaining Wall en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10077909.pdf
Boyut:
7.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama