Kayaç Dokusal Özelliklerinin Sınıflandırılması Ve Kaya Mühendisliği Uygulamaları

dc.contributor.advisor Nasuf, Erkin tr_TR
dc.contributor.author Öztürk, Cüneyt Atilla tr_TR
dc.contributor.department Maden İşletme tr_TR
dc.contributor.department Mineral Processing en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-17T12:41:27Z
dc.date.available 2015-09-17T12:41:27Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kayaç dokularının sayısallaştırılması ve sayısallaştırılan kayaç dokularının dayanım özelliklerine göre sınıflandırılması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sayısallaştırma amacına gerçekleştirmek için doku katsayısı (TC) kullanılmıştır. Kayaç malzemelerinin dokusal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kesilebilirlik özellikleri arasındaki ilişkiler, TC ve diğer parametreler arasındaki ilişkilerin, regresyon ve bulanık modelleme esaslarına göre araştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan ilişkilerden hareket ederek, kayaç malzemelerinin TC değerleri bulanık olarak sınıflandırılmış ve her bir sınıfın dayanım özellikleri tayin edilmiştir. Sonuçlar, gerçek sonuçlar ile değerlendirilmiş ve TC’ nin kaya mühendisliği uygulamalarında kullanılabilir yeni bir girdi parametresi olarak değerlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. TC’ nin uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla, TC’ nin kaya kütle sınıflama sistemlerinde, kaya patlama olgusunun kestiriminde, kaya kütlelerinin kesilebilirliklerinin tayininde, çalışma sahası içindeki jeoistatistiksel incelemelerde, agrega malzemelerinin sınıflandırılmasında ve aşınmalarının kestiriminde ve son olarak kayaç malzemelerinin teknolojik özelliklerinin kestiriminde kullanılabilecek uygulamalar geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, quantification of rock texture and classification of quantified rock texture have been produced. In order to quantify the rock texture, texture coefficient (TC) is used. The relations between textural and mechanical, physical, and cuttability properties of rocks have been investigated by using regression and fuzzy modelling techniques. The results are used for classifying the rock texture based fuzzy logic, and the strength behaviors of the classes are determined. The results are compared with the experimental results, and the study of appointing TC as a new input parameter for rock engineering projects has been made. In order to make TC useable parameter for engineering applications, the investigations are carried out for rock mechanics study areas such as rock mass classifications, rock burst characterizations, rock mass cuttability, geostatistical evaluation of mechanical parameters in the study area, aggregate material classification and estimation of degradation, and lastly, estimation of technological parameters of rock material by rock texture. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9374
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Doku Katsayısı tr_TR
dc.subject Kayaç Malzemelerinin Sınıflandırılması tr_TR
dc.subject Kaya Mekaniği Uygulamaları. tr_TR
dc.subject Rock Material Classification en_US
dc.subject Rock Mechanics Applications en_US
dc.subject Rock Texture. en_US
dc.title Kayaç Dokusal Özelliklerinin Sınıflandırılması Ve Kaya Mühendisliği Uygulamaları tr_TR
dc.title.alternative Classification Of Rock Texture Properties And Rock Engineering Applications en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4607.pdf
Boyut:
3.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama