İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları / Tahkim

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Soran, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, inşaat sözleşmeleri ele alınarak, bu sözleşmelerin uygulanması sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüm yolları açıklanmıştır. Günümüzde pek çok ülkede uygulama alanı bulan “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” olarak adlandırılan çözüm yollarından müzakere, arabuluculuk ve partnering konularına değinilmiştir. Resmi uyuşmazlık çözüm yolları olarak sınıflandırılan yargı ve tahkim süreçlerinden tahkim konusu inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında önemli bir yere sahip olan teknik personelin bilgi sahibi olması amacına yönelik olarak el alınmıştır. Tahkimin uluslararası nitelikli projelerde başvurulan şekli uluslararası tahkimdir. Bu çerçevede ülkemizde uygulanan uluslararası nitelikte bir projede ortaya çıkan bir uyuşmazlığın Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesinde görülen davasının hakem kararına yer verilmiştir. Bu tez çalışmasında, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması esnasında hukukçular ile teknik personelin işbirliği içinde çalışmalarının önemi dikkate alınarak, teknik personelin inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıkların çözümü konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.
In this study by considering construction contracts, resolution methods of the disputes arisen in execution process of these contracts are defined. In today’s world frequently used methods, negotiation, mediation, partnering which are named as “Alternative Dispute Resolution” are mentioned. Arbitration which is classified “Formal Dispute Resolution” with litigation is described for the objective to inform the technical personnel who have important roles in preparation and execution of construction contracts. International Arbitration means appealing arbitration in international projects. In this scope the final award which was given by International Chamber of Commerce Arbitration Court for the dispute arisen in an international project executed in Turkey is included. In this study, by taking into consideration of the importance of cooperation between lawyers and technical personnel during the preparation and execution of construction contacts, informing the technical personnel about dispute resolution in construction contracts is intended.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
İnşaat Sözleşmeleri, Uyuşmazlık, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Müzakere, Arabuluculuk, Partnering, Tahkim, Construction Contracts, Dispute, Alternative Dispute Resolution, Negotiation, Mediation, Partnering, Arbitration
Alıntı