Yeşil Bina Proje Yönetim Süreçleri Ve Türkiye’de Leed Ve Breeam Uygulamalarında Proje Yönetimi Süreçlerine İlişkin Örnek Bir Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
Sümer, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yeşil bina değerlendirme sistemleri ve inşaat projeleri yönetim süreçleri ayrıntılı olarak incelenmiş, yeşil bina projelerinin geleneksel projelerden farklı yönetilmesi gerekliliği üzerine bir araştırma yapılması hedeflenmiştir. Söz konusu çalışma kapsamında, dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen LEED ve BREEAM sertifikası proje yönetim süreçleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yeşil bina sertifika süreci gereklilikleri ve mimari proje yönetim süreci ihtiyaçları bir araya getirilerek oluşturulan ideal yeşil bina proje yönetim süreci şemalarına tezde yer verilmiştir. Söz konusu ideal LEED ve BREEAM proje yönetim süreci şemaları baz alınarak soru formları oluşturulmuş, Türkiye’de uygulanmış ya da uygulanmakta olan LEED ve BREEAM projeleri ekiplerine yöneltilmiş, süreç boyunca karşılaşılan zorluklar ve eksiklikler tespit edilerek, Türkiye’de daha verimli bir proje yönetim sürecinin uygulanabilmesi için öneriler getirilmiştir.
In this study, green building assessment methods and constuction project management process are discussed. With the use of green building rating systems in the construction industry, management of green building projects has become an important issue due to the fact that green buildings should be managed differently from traditional projects. Green buildings require additional considerations during the project process such as design decisions, construction practices, building operation and the documentation process of certification system.This study aims to propose a green building project management guide by combining the requirements of certification systems and the architectural project process, and to examine the project management process of green buildings in Turkey by applying those project management guides on Turkish applications of LEED and BREEAM projects. As a result of the study,difficulties and the mistakes throughout the green building projects in Turkey will be determined and solutions for a better and more efficient green building management process will be suggested.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Yeşil bina, LEED, BREEAM, Proje yönetimi, Yeşil bina proje yönetimi., Green Building, LEED, BREEAM, Project Management, Green Building Project Management.
Alıntı