Geleneksel Osmanlı Mimarisine Sahip Ahşap Yalıların Deprem Kuvvetleri Altında İncelenmesi Ve Güçlendirme Teknikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Kaplan, Burhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, deprem yükleri etkisindeki Osmanlı mimarisine sahip büyük ölçekli ahşap yalıların Sait Halim Paşa Yalısı örnek alınarak yapısal analizi gerçekleştirilmiştir. Analizler; DBYBHY 2007 esas alınarak Mod Birleştirme Yöntemi’ne göre 3 boyutlu, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ne göre 2 boyutlu ve UBC 97 uyarınca Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ne göre 2 boyutlu modeller oluşturularak 3 farklı yöntemle yapılmıştır. En elverişsiz sonuç 2 boyutlu analizlerde oluştuğu görülmüştür. Analiz sonucu ahşap taşıyıcı elemanlarda oluşan gerilme kontrolleri TS 647 ve National Design Spesification (NDS) standartlarına göre kontrol yapılmıştır. Her iki standarda göre de ahşap elemanlardaki gerilmelerin statik olarak yeterli olduğu gösterilmiştir. Analiz sonucu oluşan en elverişsiz duruma göre mevcut çivili birleşimler NDS standardına göre kontrol edilmiş ve statik açıdan yetersiz olduğu sonucuna varılmışır. Aynı standart kullanılarak yetersiz bulunan bağlantılara bulon ve dairesel çelik kayma kaması birleşim elemanları ile iki farklı güçlendirme metodu uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Hesaplar sonucunda dairesel çelik kayma kamalı birleşimin, bulonlu birleşime göre daha fazla kuvvet aktarabildiği sonucuna varılmıştır.
In this study using the the seismic behavior of large scale mansions of traditional Ottoman architecture was investigated. The lateral forces that are applied to the structure are the seismic forces. Both the Linear-Dynamic, Modal Superposition Method (Response Spectrum Method) and the Linear-Static, Equivalent Static Force Method were used based on the Turkish Seismic Code 2007. In addition, Equivalent Static Force Method from the UBC 97 standard was also investigated in the seismic analysis. The resulting internal stresses on the members were compared to the allowable values in TS 647 and National Design Spesification (NDS). These stresses were not exceed in allowable values in these standarts. Existing connections with nails were checked in NDS based on most critical analysis result. These connections were statically insufficient and needed strengthening. Different two types connection elements were used for strengthening which are bolt and shear plate. These elements were compared as efficiency and showed that connections with shear plate were more effective than bolted connections.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Ahşap yapı, Deprem, Yapısal analiz, Güçlendirme, Wood structures, Earthquake, Structural analysis, Strengthening
Alıntı