Winkler Elastik Zemin Üzerine Oturan Homojen Olmayan Ortotropik Dikdörtgen Plakların Serbest Titreşim Probleminin Çözümü

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Haciyev, V.C.
Mirzeyeva, G.R.
Şiriyev, A.İ.
Süzer, M.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Winkler elastik zemin üzerine oturan homojen olmayan ortotropik plakların serbest titreşimi incelenmiştir. Ortotropik malzemelerin homojen olmaması, uzunluk ve kalınlık koordinatlarıyla doğrusal olarak değişir. Hareket denklemi Donnell-Mushtari teorisi kullanılarak elde edilir ve Galerkin yöntemi ile çözülür. Ortotropik malzemelerin heterojenliğinin, ortotropikliğinin ve Winkler elastik zemininin frekanslar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Serbest titreşim, homojen olmayan ortotropik malzemeler, plaklar, Winkler elastik zemin, frekanslar
The free vibration of inhomogeneous orthotropic plates resting on the Winkler elastic foundation is studied. The inhomogeneity of orthotropic materials varies linearly with the coordinates of length and thickness. The equation of motion is obtained using the Donnell-Mushtari theory and solved by the Galerkin method. The effects of heterogeneity and orthotropy of orthotropic materials, and Winkler elastic foundation on the frequencies are investigated. Keywords: Free vibration, inhomogeneous orthotropic materials, plates, elastic foundation, frequencies
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı