Elektromanyetik Darbelerden Korunma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Işık, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yakın geçmişe kadar bilinmeyen EMP (Elektromanyetik Darbe) etkisi, elektrik-elektronik elemanların, devrelerin ve sistemlerin, insan yaşamına girmeye başladığı 19.yy’ın ortalarında yapılan bir nükleer deneme sonucunda fark edilmiştir. EMI (Elektromanyetik Girişim) kaynaklarından bir tanesi olan EMP, bilimsel çalışmalar sonucu insanlık tarafından üretilebilir hale gelmesiyle Savunma Teknolojilerinde bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Savunma sistemlerini çökertmeye yönelik olarak kullanılabilen EMP’ye karşı, hassasiyet ve önem derecesine göre sınıflandırılmış sistemler korunmalıdır. Bu çalışmada elektromanyetik darbelerden korunma adına alınabilecek önlemlerden biri olan ekranlamanın yapı geometrisi, yapı üzerindeki açıklıkların geometrisi, boyutları, sayıları, konumları, malzeme özellikleri ve alanın frekansı gibi birçok etken göz önüne alınarak HFSS (Yüksek Frekanslı Yapı Simülatörü) programı ile yapılan FEM (sonlu elemanlar yöntemi) benzetimleri ve sonuçları sunulmuştur.
EMP (Elektromagnetic Pulses) effect which had not been known until recently has been realized as a result of a nuclear experiment done in the midst of the 19th century when electric, electronic equipments, circuits and systems began to enter human life. One of the sources of EMI (Electromagnetic Interference) EMP which became producible by humans as a result of scientific studies, has begun to be used as a tool in Defense Technology. Systems classified in terms of their sensitivity and degree of significance should be kept against EMP which can be used to collapse defense systems. In this study simulations and results of FEM (finite element methot) that were obtained by using HFSS (High Frequency Structure Simulator) program were presented considering a lot of factors such as the structural geometry of shieldining which is one of the actions that could be taken for defence against the eletromagnetic pulses, geometry, dimensions, numbers , positions and material specifications of the openings on the building and field frequency.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
EMP, EMI, Savunma Teknolojileri, HFSS, FEM, EMP, EMI, Defense Technologies, HFSS, FEM
Alıntı