Çamlıhemşin Yöresinde Sosyo-kültürel Değişim Bağlamında Yayla Göçü, Yayla Şenlikleri, Düğün Ve Horon

dc.contributor.advisor Murtezaoğlu, Serpil tr_TR
dc.contributor.author Köseoğlu, Mustafa Egemen tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music  en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:07:02Z
dc.date.available 2017-01-19T12:07:02Z
dc.date.issued 2013
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013 en_US
dc.description.abstract Modernizm bir dünya görüşü olarak, dünyanın her yerine ulaşmış olup, toplumsal yaşamın örgütleniş biçimini değiştirmiş ve sosyo-kültürel değişimlere yol açmıştır. Bu durum geleneksel toplumlardaki geleneğe ait unsurların, değişmesine ya da yok olmasına sebep olmuştur. Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada üzerinde durulan temel konu; Rize-Çamlıhemşin yöresinde, sosyo-kültürel değişimle beraber gerçekleşen değişimlerin, yörenin geleneksel kültüründe, yayla göçü, yayla şenlikleri, düğün ve Horon üzerinde yaşanan değişimlerin nedenlerini ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda, yaşanan değişim ve nedenleri araştırılırken, bir yandan değişimleri gerçekleştiren temel etkenlerin bu alanlarda yarattığı biçimsel, işlevsel ve şekilsel değişim gözlemlenmiş, diğer yandan ise alan araştırmasındaki görsel kayıtlar ve yöre insanlarının anlatımları, kaynak olarak kullanılarak, hem geçmişteki durumun hem de günümüzdeki durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract As a philosophy, modernism has reached all over the World, changed the way the organization of the social life and led to socio-cultural changes. This situation caused changing or disappearing of elements that belong to tradition. In this study which prepared as a master thesis, the objective and key issues are to exhibit the causes of alteration that took place in the traditional culture of the Rize-Çamlıhemşin region such as pasture migration, pasture festivals, wedding and Horon. In this contex while investigating of the alteration and it reasons, the formal, functional and conformational changes have been observed, the field reserch records and the descriptions of local people have been used as a source to define both the past and the present situations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12632
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sosyoloji tr_TR
dc.subject Düğün tr_TR
dc.subject Horo tr_TR
dc.subject Kültü tr_TR
dc.subject Modernleşme tr_TR
dc.subject Rize-Çamlıhemşin tr_TR
dc.subject Sosyokültürel değişme tr_TR
dc.subject Yaylalar tr_TR
dc.subject Şenlikler tr_TR
dc.subject Sociology en_US
dc.subject Wedding en_US
dc.subject Horon en_US
dc.subject Culture en_US
dc.subject Modernization en_US
dc.subject Rize-Çamlıhemşin en_US
dc.subject Socio-cultural change en_US
dc.subject High plateu en_US
dc.subject Festivals en_US
dc.title Çamlıhemşin Yöresinde Sosyo-kültürel Değişim Bağlamında Yayla Göçü, Yayla Şenlikleri, Düğün Ve Horon tr_TR
dc.title.alternative Pasture Migration, Pasture Festivals, Wedding And Horon In Çamlihemşin Region In The Context Of Socio-cultural Change en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
415091042.pdf
Boyut:
8.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama