Çift Duvarlı Karbon Nanotüplerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Artan, Reha tr_TR
dc.contributor.author Hançer, Senem tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-22 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:27:08Z
dc.date.available 2015-07-03T11:27:08Z
dc.date.issued 2010-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bilindiği gibi nanoteknoloji, moleküler boyutta (1-100nm) fonksiyonel sistemlerin mühendisliğidir. Atom ve moleküler ölçeğinde özel yöntem ve tekniklerle yapıların, materyallerin ve araçların inşa edilmesini, bu ölçekte ölçme, tahmin etme, izleme ve yapım faaliyetlerinde bulunmayı, benzeri görülmemiş özelliklerde yeni nanoteknolojik aygıtlar üretmeyi hedefler. Nanoteknoloji’yi uygulanabilir kılan şey, atomların yapısı ve aralarındaki olağanüstü organizasyon özelliği olduğundan atomların yapısı ve davranış biçimlerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Nanoteknoloji’de ilk uygulamalar karbon nanotüp yapısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karbon nanotüpler hem yapısal, hem de mekanik özellikleri bakımından nano ölçekteki malzemelere en güzel örneklerden biri olup, sahip oldukları olağanüstü özelliklerden dolayı bilinen en sert ve en güçlü liflerdir. Ayrıca karbon nanotüpler, moleküler boyutta grafit karbonların içi boş silindirik çubukları olarak düşünülür ve geniş çapta nanoteknolojik uygulamalarda kullanılırlar. Bu çalışmada, çeşitli parametrelere bağlı olarak çift duvarlı karbon nanotüplerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Bu parametreler iç ve dış kirişlerin çapları, kiriş uzunluğu, van der waals kuveti etkileşim katsayı oranıdır. Bu oranların değişimine bağlı olarak iç ve dıştaki kirişlerin çökme fonksiyonları, dönme eğrileri, moment ve kesme kuvveti değerleri elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract As is known, nanotechnology, molecular size (1-100N) is the engineering of functional systems. Atomic and molecular scale, special methods and techniques of buildings, materials and tools used to construct this scale of measurement, estimation, monitoring and construction activities to contribute in unprecedented feature of new nanotechnological devices to produce. Nanotechnology apply the things that makes the atom and structure of their outstanding organization feature as the structure and behavior of atoms is necessary to know very well. The first applications of nanotechnology were carried out using carbon naotüp structure. Carbon nanotubes and structural, and mechanical properties of nano-scale materials in terms of the best examples, and have known because of their outstanding features are the toughest and strongest fibers. Moreover, carbon nanotubes, molecularsized hollow cylinder of carbon-graphite rods are considered, and are widely used in nanotechnological applications. In this study, depending on various parameters of mechanical properties of doublewalled carbon nanotubes were investigated. These parameters inside and outside of the beam diameter, beam length, the van der Waals interaction coefficient ratio.This ratio change depending on the inner and outer beam deflection functions, rotation curve, moment and shear force values were obtained. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6529
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject nano teknoloji tr_TR
dc.subject karbon nanotüp tr_TR
dc.subject nano technology en_US
dc.subject carbon nanotube en_US
dc.title Çift Duvarlı Karbon Nanotüplerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Examination Of Mechanical Behaviours Of Double Walled Carbon Nanotubes en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10506.pdf
Boyut:
1.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama