Süt Tozunun Peyniraltı Suyu Tozu İle Tağşişinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hafıza, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Peyniraltı suyu tozunun fiyatının ucuz olmasının yanı sıra besleyicilik ve fonksiyonel parametrelerinin de yağsız süt tozundan farklı olması nedeniyle tağşişin saptanması, yasal kuruluşlar ve gıda üreticileri tarafından önem taşımaktadır. Yağsız süt tozunun peyniraltı suyu tozu ile tağşişinin saptanmasında kül tayini, protein tayini, laktoz tayini ve ters fazlı HPLC ile glikomakropeptit (GMP) tayini yapılarak bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Süt tozuna %50 düzeyinde peyniraltı suyu tozu ilave edildiğinde kül miktarında dikkati çeken bir artış gözlenmiştir. Demineralize peyniraltı suyunun ise kül içeriği süt tozundan daha düşük olduğu için tağşişin saptanmasında kül yüzdesi bir indikatör olarak kullanılamamaktadır. Peyniraltı suyu tozu ve demineralize peyniraltı suyu tozunun %5 ilave düzeyinden itibaren protein içeriği tayiniyle tağşiş saptanabilir. Laktoz içeriği bakımından da %10 ilave düzeyinden itibaren tağşişi saptamada kullanılabilir. Ters fazlı HPLC ile süt tozuna ilave edilen peyniraltı suyu tozu %1 düzeyinde tayin edilebilmektedir. Tağşişin saptanmasında HPLC metodu tek başına kullanılabilir olup protein, kül ve laktoz tayinleri tek başına kullanılamaz ve bir arada yapılması gerekmektedir.
Besides the cost advantage, nutritional and functional parameters of whey powder differ from those of skim milk powder so its essential for manufacturing companies and legal authorities to detect the presence of whey powder. Adulteration of skim milk powder with whey powder is determined by the analysis of ash content, lactose, protein, Reversed Phase High Pressure Liquid Chromatography (HPLC), and results are compared with each other. A remarkable increase is observed due to 50% addition of whey powder to skimmilk powder. It is not possible to detect the adulteration with demineralised whey powder with ash analysis to due to low ash percentage compared to skimmilk powder. Protein analysis can be used to detect the adulteration when 5% or a higher amount of whey powder addition is applied. By lactose analysis remarkable results are obtained starting from %10 addition. HPLC analysis can be used to detect adulteration without additional analysis while protein, ash, and lactose analysis should be cooperated with each other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
süt tozu, GMP, tağşiş, ters fazlı HPLC, peyniraltı suyu tozu, süt tozu, GMP, tağşiş, ters fazlı HPLC, peyniraltı suyu tozu
Alıntı