Petrol Kirliliği Zehirlilik Değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Diker, Uğur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmadaki ana amaç petrolün ve petrol ürünlerinin toksisitesinin (zehirliliğinin) saptanmasıdır; fakat petrol suda çok düşük miktarlarda çözündüğü için toksisite değerlendirmesinde zorluklar çıkarmaktadır. Bu sorunun aşılması için yapılan deneylerde petrolün suda çözünmüş bölümünün yanında değişik solventlerle (çözücülerle) karıştırılarak bu solvent-petrol karışımının toksisitesine bakılmıştır. Petrol ve petrol ürünlerinin zehirliliklerinin belirlenmesi için tek başına solventlerin zehirlilikleri ile solvent-petrol karışımının zehirliliklerine bakılarak petrol ve türevlerinin çözünmüş olması durumunda ne kadar bir zehirlilik oluşturacakları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise kum numuneleri üzerine dökülen petrol örnekleri solventlerle karıştırılıp sonrasında ise ekstrakte edilerek zehirliliklerine bakılmıştır. Bu deneyler sonucunda petrol veya petrol ürünlerinin su ortamına dökülmesi sonucu oluşacak zehirlilikler değerlendirilmiştir.
The main purpose of this study is to predict the toxicity of the oils, but because of petroleum having a low solubility in water, this causes difficulties in the toxicity evaluation. For this purpose apart from the water soluble fraction of oils, they mixed with different solvents and then introduced to the water medium in the experiments conducted in this study prior to toxicity testing. The solvents used in the experiments tested for toxicity for determining the toxicities of the solvents and then compared with the toxicities of the oil-solvent mixtures. This helps us to evaluate the toxicity of the solvent extractable part of the oils. In addition the oil samples were poured onto sand samples and extracted by solvents and these extracts tested for toxicity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Petrol Kirliliği, Zehirlilik, Solvent Ekstraksiyonu, Suda Çözünme Oranı, Oil spill, Toxicity, Solvent Extraction, Water Soluble Fraction
Alıntı