Dört Kollu Işıklı Kavşaklarda Gecikme Esaslı Performans Analizi: Bir Örnek Çalışma

dc.contributor.advisor Çelikoğlu, Hilmi Berk tr_TR
dc.contributor.author Javanshour, Farid tr_TR
dc.contributor.authorID 10043980 tr_TR
dc.contributor.department İnşaat Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Civil Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-10T08:40:36Z
dc.date.available 2017-03-10T08:40:36Z
dc.date.issued 2014-07-10 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Önümüzdeki çalışmada ortalama taşıt başına gecikme seç timiz örnek kavşakların çalışma durumunu yansıtmak için kullanılmaktadır.  Gecikme sürücünün arzu ettiği ve gerçekte yaşadığı yolculuk zamanların arasındaki fark olarak tanımlanır. Bu çalışmanın yapılmasında İstanbul’daki Pendik mahallesinde olan iki dört kollu ışıklı kavşak örnek olarak alınmıştır. Biran önce 7:00-10:00, 12:00-14:00 ve 16:30-19:30 Saatlar arasında kamera ile çekim yapılmıştır. Sonra kamera görüntüleri bilgisayar ortamına aktarılıp ve bunlar üzerinden türel ayrımı yaparak 15’r dakikalık zaman dilimleri halinde her yöne giden trafik hacimleri belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında her kol da ve her akım için en fazla taşıt bulunan saat zirve saat olarak tanımlanmıştır. Sonra, zirve saat faktörü (ZSF) zirve saat hacmin akım değerine bölerek her kol için elde edilmişte.  Zirve saat faktörün kullanarak her kol için düzeltilmiş hacim hesaplanmıştır. Sonunda bu akım değerleri VISSIM’e aktarılıp ve oluşturdumuz benzetim model bu verilere göre kalibre edilmiştir. Kalibrasiyon süreci modelin gerçeke yakın çalışmasın sağlar ve sonuçta elde edilmiş sonuçlara daha fazla güvenile bilir. Bu çalışmada kalibrasiyon araç sayısına göre tüm kollarda yapılıp ve benzetim modelin gerçeğe ne kadar yaklaştığı GEH değeri ile ölçülmektedir. Benzetim kalibrasiyonu yapıldıktan sonra elde edilen akım değerleri kayıt edilip ve bu çalışmanın tüm yöntemlerinde akım değeri olarak kullanılmaktadır.  VISSIM’de elde edilen veriler ışığında Amerikan (HCM) ve Avusturalya (Akçelik) yöntemlerin kullanarak seçtimiz kavşakların performansı belirlrnmektedir. Aslında genel Avustralya ve HCM yöntemleri VISSIM’in dinamik yöntem ile karşılaştırılmıştır. Sonunda bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar birbiri ile karşılaştırılmış ve olası nedenler tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract For conducting this study, two for-legged signalized intersections in Pendik area of Istanbul city were designated as case studies. Traffic flows obtained using camera recording method at sites between 7:00-10:00, 12:00-14:00 and 16:30-19:30 time periods. Then, all the recordings were transformed to the computer and the frequency of different types of vehicles in 15-min periods were counted and tabulated with respect to their travel directions. Subsequently, on each approach and for each travel direction, the hour during which maximum traffic volume occurs was designated as its peak hour. In continue, peak hour factors (PHF) were calculated for each approach by dividing the peak hour volume to the flow rate of that approach. Using this PHF factor the adjusted flow rate was computed for each lane group.  Finally, these flow rates were transformed to the VISSIM, and the established models were calibrated to replicate the field situation subsequently, and the final volumes yielded by the VISSIM after calibration process were used as this study flow rate inputs in all methods. Employing these data the performance of case studies were estimated applying Australian (Akcelik) and USA (HCM 2000) methods as well as PTV VISSIM software. That is, the conventional methods of Australian and USA were compared with dynamic method of VISSIM. Finally, the results derived from these four methods were analyzed and differences between these methods and possible reasons were discussed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13911
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Trafik tr_TR
dc.subject Traffic en_US
dc.title Dört Kollu Işıklı Kavşaklarda Gecikme Esaslı Performans Analizi: Bir Örnek Çalışma tr_TR
dc.title.alternative Delay-based Performance Analyses Of Four-legged Signalized Intersections: A Case Study en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10043980.pdf
Boyut:
2.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama