İnorganik Anyonların Kapiler Elektroforez Yöntemi İle Tayininde Yüksek Tuz Etkisinin İncelenmesi Ve Deniz Suyunda Bromür Tayini

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kocatürk, Nilgün
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kapiler elektroforez (CE) yöntemi ile inorganik anyonların tayininde katyonik bir polimer, polietilenimin (PEI), ile kaplanan kapilerlerin kullanımında matriks iyon etkisi araştırılmıştır. PEI ile kaplanmış kapilerlerin kullanılması ile kapilerdeki elektroosmotik akışın (EOF) yönünü değiştirmek için tampona modifiye edici eklemeye ya da EOF’yi ortadan kaldırmak için tampona aşırı miktarda matriks iyon eklemeye gerek kalmamıştır. Bu çalışmada, PEI ile kaplı kapiler kullanılarak örnekteki matriks iyon konsantrasyonunun Br– ve I– iyonlarının pik alanı, pik yüksekliği ve geliş süresine etkileri incelenmiştir. Önerilen metod Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nın farklı derinliklerinden toplanan deniz suyu örneklerinde bromür tayinine başarıyla uygulanmıştır. Sonuç olarak CE, matriks iyon içeren anyon örneklerinde ion kromatografiye (IC) göre daha hızlı ve daha ekonomik bir yöntem olarak iyi bir alternatif olmaktadır.
The effect of the concentration of matrix ions on the seperation of inorganic ions by capillary electrophoresis (CE) using PEI-coated capillaries were investigated. The addition of modifier to the buffer to change the direction of EOF (Electroosmotic flow ) in the capillary or the addition of excessive amounts of matrix ion to the buffer to suppress the EOF were not needed when PEI- coated capillaries were used. The effect of the concentration of matrix ions on the peak area, peak height and migration time of bromide and iodide ions using PEI-coated capillaries was investigated. The proposed method was applied successfully to the determination of bromide ion in seawater samples taken from different depths of Black Sea and Istanbul Bosphorus. Our data shows that in anion samples which contain matrix ions, CE is a faster and more economical method than ion chromatography (IC).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kapiler Elektroforez, Deniz suyu, Bromür, İyodür, Capillary Electrophoresis, Sea water, Bromide, Iodide
Alıntı