The Research Of The Early Nineteenth Century Ottoman Musical Style Through The Examination Of The Efterpi Musical Collection

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Karazeris, Georgios
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
In the current research, we study the musical style of the early 19th century through a primary source of that time, the Efterpi musical collection. This source provides us with vital information regarding particular socio-musical features and it gives us the opportunity to acquire new knowledge concerning the musical performance of this period. Furthermore, Efterpi musical collection has not been studied adequately by the current scholarship and this research reveals many unknown elements of the musical style as well as the mindset of the Ottoman musicians in the beginning of 19th century.
Mevcut araştırmada, 19. yüzyılın başlarındaki müzik stilini o zamanın ana kaynağı olan Efterpi müzik koleksiyonuyla inceliyoruz. Bu kaynak bize belirli sosyo-müzikal özellikler hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır ve bize bu dönemin müzikal performansı ile ilgili yeni bilgiler edinme fırsatı vermektedir. Ayrıca, Efterpi müzik koleksiyonu mevcut akademisyenler tarafından yeterince çalışılmamıştır ve bu nedenle bu araştırma, 19. yüzyılın başlarında Osmanlı müzisyenlerinin zihniyetinin yanı sıra müzik tarzının pek bilinmeyen unsurlarını ortaya koymaktadır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı