Yüksek Basınclı Püskürtmeli Yıkayıcılarda Verim

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yeni, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Hava çeşitli yöntemlerle nemlendirilebilir. Bunların içinde en çok kullanılan yöntem sulu nemlendiricilerdir. Sulu nemlendiricilerin yapısı basit, işletim maliyetleri azdır. Sulu nemlendiricilerde hava nemlendirici içine püskürtülen suyla nemlendirilmektedir. Sudan havaya olan kütle geçişi ile havanın nemlenmesi sağlanır. Normalde sulu nemlendiricilerde 3 bar basınçta su kullanılmaktadır. Kullanılan fıskiye çapı 3 mm ile 5 mm arasında değişmektedir. Bu uygulamada oluşacak damlacık çapları bizim uygulamamıza göre büyük olacağı için kütle geçişi de su yüzeyiyle doğru olarak azalacaktır. Çıkan havanın nemi istenilen düzeyde olmayacaktır. Yapılan bu çalışmada kütle geçişine etkiyen etkenler fıskiyenin hava akımına göre konumu, su basıncı ve hava hızı değiştirilerek nemlendiriciye giren havanın nemlenme miktarı ölçülmüştür. Su püskürtme basıncı 20 bar g ile 70 bar g arasında hava hızı da 2m/sn ile 3 m/sn arasında değiştirilerek nemlendirici içinden havanın değişimi incelenmiştir. Oluşan su damlacıklarının da nemlendiricinin sonuna konulan damla tutucu yardımıyla kanala geçmesi önlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmayla damla tutucu performansları ölçülmüştür.
The air can be moisturized with many methods. Of these methods, the most used one is water based humidifiers. The structure of water based humidifiers is basic and its operation cost is low. In these humidifiers, the air is moisturized with water sprayed in the humidifiers. With the mass transfer from water to air, the air is moisturized. Generally, the water is used at the pressure of 3 bar g at humidifiers. Diameter of sprays changes from 3 mm to 5 mm. In this general applications, since occurring mists diameters is bigger than ones of our application, the mass transfer will decreases in parallel to water surface. And resulting humidity level will not be at level of wanted. In this study, the position of spray according to the air system, water pressure and air velocity which are affecting parameters on mass transfer are being altered and difference between inlet and outlet air humiditiy is measured. The pressure of water is increased from 20 bar g to 70 bar g and the air velocity is increased from 2 m/sn to 3 m/ sn. With the function of eliminator positioned at the back of humidifier, occurring ducts from spray water mists are prevented from transferring to the outlet. In addition, the efficiency of eliminators is measured.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Nemlendirici, Hava Yıkayıcısı, Kütle Taşınımı, Humidifier, Air Washer, Mass Transfer
Alıntı