Süneklik Düzeyi Yüksek Çelik Yapı Sistemlerinde Lineer Olmayan Davranışın İncelenmesi Ve Deprem Davranış Katsayısının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Şahaloğlu, Erkut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada , süneklik düzeyi yüksek dışmerkez güçlendirilmiş çelik bir çerçevenin deprem yükleri etkisi altındaki lineer olmayan davranışı incelenmiş ve bunun sonucunda sistemin deprem davranış katsayısı elde edilmiştir. Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çaprazlı bir çerçeve olarak SAP2000 programıyla modellenmiş olan sistem üzerinde yapılan lineer olmayan analiz (Pushover) sonucunda plastik mafsal oluşumları , yapının kapasite spektrum eğrisi ve bu eğri vasıtasıyla da taban kesme kuvveti / reaktif ağırlık - çatı deplasmanı eğrisi elde edilmiştir. Bu grafik yardımıyla , eşit enerji yöntemi kullanılarak , deprem davranış katsayısı hesaplanmıştır. Bulunan deprem davranış katsayısı değerlerinin Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’ te incelenen sistem için önerilen deprem davranış katsayısı değerleri ile yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir .
In this study , a research is conducted to study the non- linear behaviour of eccentrically braced frame structures and to evaluate the response modification factors. Eccentrically braced steel frame model with high ductility level was formed with SAP2000 computer program and non – linear analysis ( Pushover ) was certified . As a result of non – linear analysis , it was possible to obtain capacity spectrum curve , Base shear / Reactive weight – Story drift curve and the formations of plastic hinges of the structure . The response modification factors was determined with using equal energy method. The comparison of the results with the response modification factors given about that type of system in the seismic provisions was in a good agreement .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Lineer olmayan analiz, Deprem davranış katsayısı, Süneklik, Non – Linear Analysis, Response Modification Factors, Ductility
Alıntı