Kumlama İşleminin Ve Bu İşleme Etkiyen Parametrelerin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Satıcı, Mehmet Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın konusu kumlama işlemidir. Kumlama, işlenecek malzeme yüzeyine yüksek hızlarda parçacıkların püskürtülmesi, fırlatılması temeline dayanan bir mekanik yüzey işleme yöntemidir. Kumlama sanayide yüzey temizleme, yorulma zorlanmalarına karşı yüzeyi hazırlama, döküm sonrası döküm kumunun ve yüzeyin temizlenmesi, yüzey parlaklığı elde etme, boyama, kaplama veya bir yapıştırma öncesi pas, tufal, eski boya ve diğer artıkların temizlenmesi, yüzeyin pürüzlendirilmesi amacıyla, dekoratif bir yüzey elde etme amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yüzeyde artık basma gerilmeleri oluşturma, yüzey gerilimlerini homojen hale getirme, yüzey alanını arttırma ve malzemelerin şekillendirilmesi amacıyla da kullanılır. Çalışmada aynı zamanda bu işleme etki eden parametreler incelenmiş ve etki mekanizmaları bazı deneylerle açıklanmıştır.
This study is about shot balsting and shot peening processes. Blasting or peening is a mechanical surface treatment which is actualy a bombardment of the surface of a material by projected abrasive particles. Shot blasting is used in the industry for purposes of surface cleaning, deburring, having shiny surfaces, cleaning after casting to get rid of casting sand, preparing surface for painting or coating by both cleaning and creating roughness, reconditioning surfaces for decorative purposes. Shot peening is used as a metal treatment against wear, fatigue, fretting, pitting and corrosion by creating a pre-stressed layer on the metal surface. Shot peening is also used for giving shape, forming metal plates. This study also examines parameters affecting these procesess and 2 experiment had been made for identifying some of them.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Kumlama, Yüzey temizleme, Yüzey hazırlama, Yorulma dayanımının arttırılması, Shot Blasting, Shot Peening, Surface Cleaning, Surface Treatments
Alıntı