Boşluklu Perdeler İçeren Çok Katlı Betonarme Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Davranışlarının İncelenmesi Ve Süneklik Düzeylerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karacan, M. Andaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, boşluklu perdeler içeren çok katlı betonarme yapı sistemlerinin lineer olmayan davranışları ve süneklik düzeyleri parametrik olarak incelenmiştir. Çalışmada, malzeme ve geometri değişimleri bakımından lineer olmayan betonarme yapı sistemlerinin hesabı ve göçme yüklerinin bulunması amacıyla geliştirilen bir yük artımı yönteminden ve bu yöntemin pratik uygulamaları için hazırlanan etkin bilgisayar programlarından yararlanılmıştır. Yöntem, klasik plastik mafsal hipotezinin bileşik iç kuvvet durumunu da kapsayacak şekilde genişletilmesini sağlayan plastik kesit kavramına dayanmaktadır. İlk olarak, bir betonarme düzlem boşluklu perdenin artan yatay deprem kuvvetleri altındaki lineer olmayan davranışı ve sistem süneklik katsayısının değişimi parametrik olarak araştırılmıştır. Daha sonra, çerçeveler ve boşluklu perdelerden oluşan oniki katlı bir uzay betonarme yapı sistemi sayısal olarak incelenmiştir. Çalışmanın son bölümü elde edilen sayısal sonuçların değerlendirilmesine ayrılmıştır.
In this study, the non-linear behaviour and ductility level of multistory reinforced concrete structures composed of frames and shear walls with openings, is investigated parametrically. A load increments method developed for the collapse load analysis of materially and geometrically non-linear reinforced concrete structural systems and efficient computer programs prepared for the practical applications of the method, are used in the study. The load increments method is based on the concept of plastic hinge hypothesis to cover the case of combined internal forces. First, the non-linear behaviour of a reinforced concrete plane shear wall with openings and the variation of system ductility ratio are investigated parametrically. Then, a twelve-story reinforced concrete structure composed of frames and shear walls with openings is investigated numerically. Finally, the numerical results are evaluated and discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Lineer olmayan teori, Betonarme yapılar, Boşluklu perde, Süneklik düzeyi, Non-linear theory, Reinforced concrete structures, Shear walls with openings, Ductility level
Alıntı