Farklı Kökenli Agregalar İçeren Yüksek Mukavemetli Betonların Elastik Özelliklerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Yıldırım, Hasan tr_TR
dc.contributor.author Karadağ, Aydın tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:21Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:21Z
dc.date.issued 2008-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışması, farklı kökenli agregalar içeren yüksek mukavemetli kendiliğinden sıkışan betonların taze beton, basınç dayanımı ve elastik özellikleri ile ilgili bilgi vermektedir. Yüksek mukavemetli beton karışımlarının tasarımında, 4 farklı tür agreganın kırmataş ve kırma kumları ve her bir agrega türü için 3 farklı su/çimento oranı kullanılmıştır. Tüm agrega türleri için her bir metreküp beton için kullanılan çimento, uçucu kül ve silis dumanı miktarları sabit tutulmuştur. Serbest yayılma, taze betonun 500 mm’lik çapa yayılma süresi (T50) ve birim ağırlık değerleri taze beton özellikleri olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, 12 farklı beton karışımı üretilmiş ve her bir karışımdan 150 mm çapında, 300 mm yüksekliğinde 4 silindir numune alınmıştır. Numuneler dökümden sonraki 28. günde yapılan basınç dayanımı, ultrases hızı ve elastisite modülü test günlerine kadar 23±2 oC sabit sıcaklığındaki suda küre bırakılmıştır. Deneysel verileri kullanarak, elastisite modülü ile basınç dayanımı, ultrases hızı ve birim ağırlık gibi diğer parametreler arasındaki bağıntılar elde edilmiştir. Beton karışımlarından elde edilen elastisite modülü-basınç dayanımı arasındaki ilişkiler literatürdeki bazı tahmin yöntemleriyle kıyaslanmış, böylece elde edilen sonuçların yüksek mukavemetli betonlar için literatürde önerilen değerlere uygun olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract This thesis study provides information about the fresh concrete, compressive strength and elastic properties of high strength self compacting concretes including different types of aggregates. For the design of the high strength concrete mixtures, the crushed stones and crushed sands of 4 different types of aggregates and for each aggregate type 3 different water/cement ratio have been used. Cement, fly ash and silica fume amounts used in per cubic meter of concrete have been kept constant for all aggregate types. The slump flow, the time for the concrete to spread to a diameter of 500 mm (T50) and unit weight were determined as the fresh concrete characteristics. In this study, 12 different concrete mixtures have been produced and 4 samples of 150 mm diameter, 300 mm height cylinder have been taken as samples from each concrete mixtures. The samples have been cured in water with a constant temperature of 23±2 oC until the compressive strength, ultrasonic pulse velocity and modulus of elasticity testing days which have been done on the 28th day after casting. By using the experimental datas, correlations between modulus of elasticity and the other parameters which are compressive strength, ultrasonic pulse velocity and unit weight have been obtained. The modulus of elasticity-compressive strength relations obtained from the concrete mixtures have been compared with some of prediction methods in the literature so it has been seen that for high strength concretes the acquired results are appropriate to the literature. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6748
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject agregalar tr_TR
dc.subject yüksek mukavemetli beton tr_TR
dc.subject kendiliğinden sıkışan beton tr_TR
dc.subject elastisite modülü tr_TR
dc.subject ultrases hızı tr_TR
dc.subject aggregates en_US
dc.subject high strength concrete en_US
dc.subject self compacting concrete en_US
dc.subject modulus of elasticity en_US
dc.subject ultrasonic pulse velocity en_US
dc.title Farklı Kökenli Agregalar İçeren Yüksek Mukavemetli Betonların Elastik Özelliklerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of The Elastic Properties Of High Strength Concretes Including Different Types Of Aggregates en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
8644.pdf
Boyut:
1.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama