Kentsel Lojistik Ve Lojistik Köy Uygulaması

dc.contributor.advisor Tanyaş, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Erdumlu, R. Mert tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:50:20Z
dc.date.available 2015-06-18T16:50:20Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Kentsel Lojistik ve Lojistik Köy kavramları ele alınıp, kentsel lojistik kavramı çerçevesinde geliştirilen optimum modelleme yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesinin yapılması ve incelenen modeller neticesinde İstanbul’da organize lojistik bölge kurulumu için büyüklük ve lokasyon tayini hedeflenmiştir. Endüstriyel üretim alanları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi bölgeleri ve kooperatifler, serbest bölge ve limanlar; yük üretim, tüketim ve geçiş noktaları kentsel alanların çevresinde yoğunlaşmaktadır. Bu durum, lojistik maliyetlerin yüksek olması, trafik ve gürültü gibi çevresel kirlilikler ve diğer verimsizliklere neden olmaktadır. Kesin Ağırlık Merkezi veya Taşıma Maliyetlerinin En Küçüklenmesi yöntemi ile yer seçimi kararı, taşıma modu, ağırlık ve mesafeye dayalı taşıma maliyetine bağlıdır. Bu modelde bilinenler, tedarik ve teslimat kaynaklarının koordinatları, yük miktarları ve bilinmeyen ise kurulacak Organize Lojistik Bölge’nin koordinatlarıdır. Bu problemde amaç fonksiyonu toplam taşıma maliyetinin minimum yapılması olarak tanımlanır. Elde edilen çözüm bize kurulması gereken OLB’nin koordinatlarını verecektir. Uygulama esnasında klasik algoritma ve yöntemlerin uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi adına sınırlı sayıda nokta tespit edilmiş ve bu noktalar arasında OLB’nin tayini yapılmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, optimum modelling techniques, which were developed for City Logistics, were examined comparatively including the discussion of Urban Logistics and Freight Village concepts. Moreover, determination of optimal location and size of such logistics terminals in Istanbul was aimed. Industrial production areas, industrial zones, small industrial zones and co-operative societies, free zones and ports; freight production, consumption and crossing points are on the increase in urban areas. This situation causes the high logistics costs, undesirable environmental factors such as traffic and high noise levels and other lacks of productivity. Determining optimal location with P-center problems or minimizing transportation costs methods are dependent on transmission mode, freight and transport costs that change with transmission distances. In these models, the coordinates of supply and delivery points and weights are known and coordinates of industrial zone are unknown. Objective function is described as minimizing total transmission costs. The solution set will give us the coordinates of the logistics terminal which is thougt to be build. This problem was studied with limited industrial zone and freight transport points in order to use the classical algorithms and methods and the coordinates of logistics terminal were calculated just considering these points. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5832
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kentsel Lojistik tr_TR
dc.subject Lojistik Köy tr_TR
dc.subject Organize Lojistik Bölgeler tr_TR
dc.subject City Logistics en_US
dc.subject Urban Freight Transport en_US
dc.subject Urban Logistics en_US
dc.subject Freight Village en_US
dc.title Kentsel Lojistik Ve Lojistik Köy Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative City Logistics And Freight Village Application en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4103.pdf
Boyut:
2.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama