Karbon Nanotüplere Tutturulmuş Escherichia Coli İle Bazı Eser Elementlerin Ayrılması / Zenginleştirilmesi Ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-25
Yazarlar
Aydemir, Nihat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, biyosorbent olarak çok yüzeyli karbon nanotüp üzerine canlı veya cansız olarak tutturulmuş Escherichia Coli bakteri hücreleri; bakır, kobalt, kadmiyum ve nikelin alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini öncesi ayrılması ve zenginleştirilmesi için kullanılmıştır. Bu amaçla, Escherichia Coli bakteri hücreleri canlı ve cansız olarak 1:1 (w/w) oranında çok yüzeyli karbon nanotüple (Multi-walled Carbon Nanotubes) karıştırılıp, kurutuldu. Enjektöre takılabilen filtrenin içi sorbent ile dolduruldu ve örnek çözeltisi filtreden geçirildi. Analitler pH > 7’de kantitatif olarak ( >%95 ) alıkondu ve 0,5 mol/L HNO3 ile yüksek duyarlılıkta (RSD<%5 ) geri kazanıldı. Çalışılan analit elementler için biyosorbentin adsorpsiyon kapasitesi araştırıldı. Analitik parametreler belirlendi. Son olarak sertifikalı referans maddede eser element analizi yapıldı. Çok yüzeyli karbon nanotüp üzerine tutturulmuş Escherichia Coli bakteri hücresi ile tasarlanan şırınga tekniğinin bakır, kobalt, kadmiyum ve nikelin alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini öncesi ayrılma ve zenginleştirilmesi için hızlı, basit, pratik, kesin ve duyarlı bir yöntem olduğu gösterilmiştir.
In this study, the use of non-living or living Escherichia Coli immobilized on multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) has been used as a biosorbent for the separation and preconcentration of trace copper, cobalt, cadmium and nickel prior to their determination by flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS). For this purpose, living and non-living Escherichia Coli bacteria cells were mixed with 1:1 (w/w) of ratio multi-walled carbon nanotubes and then dried. The cavity of a syringe-mountable filter system (SMFS) was filled with the sorbent and the sample solution was passed through the filter by means of syringe. The analytes were retained quantitatively (>95%) at pH&#8805;7 and eluted with 0.5 mol/L HNO3 with a high precision (RSD < 5%). The adsorption capacities of the sorbents with respect to analyte elements studied were investigated. Analytical parameters were determined. Finally , trace element analysis was done with certificated reference materials. It was proved that the proposed syringe technique by the use of Escherichia Coli immobilized on multi-walled carbon nanotubes is a fast, simple, precise and sensitive method for the separation and preconcentration of copper, cobalt, cadmium and nickel prior to their determination by flame atomic absorption spectrometry.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Escherichia Coli, Çok Yüzeyli Karbon Nanotüp, Eser Element, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi, Escherichia coli, Multiwalled Carbon Nanotubes, Flame Atomic Absorption Spectrometry, Trace Elements, Immobilized
Alıntı