Bir Tipik Okul Projesinde Mevcut Ve Güçlendirilmiş Durumlar İçin Kırılganlık Eğrilerinin Oluşturulması

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-02-23
Yazarlar
Koçak, Saygı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 1999 depremi öncesinde uyguladığı tip okul projeleri içerisinde güçlendirme projeleri hazırlattığı yaygın bir örneği esas alınarak öncelikle günümüz deprem yönetmeliğine göre artımsal itme analizi yöntemi kullanılarak performans düzeyi belirlenmiştir. Yine aynı analiz yöntemi ile istenilen performans düzeyi sağlanamayan bu yapıya betonarme perde duvarlar eklenerek güçlendirmesi sağlanmıştır. Bu aşamadan sonra yeterli performans düzeyi sağlanmış olan yapının temele ankastre mesnetlendiği kabulü yapılarak zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi ile kırılganlık eğrileri oluşturulmuştur. Bu çalışmanın ana amacı; gerçekte uygulanmış olan tipik bir okul yapısının mevcut halinin ve güçlendirildikten sonraki durumunun, performansa dayalı yaklaşım çerçevesinde elde edilmiş olan hasar olasılıklarının değerlendirilmesidir. Bu çalışma sonucunda yapıda herhangi bir deprem düzeyinde hasar oluşma riskinin ne olduğu öngörülebilmektedir.
In this study, the level of performance of a typical school building project which was commonly applied prior the 1999 Earthquakes, has been primarily determined by using the method of push-over analysis in accordance with the current Turkish Earthquake Code. The typical school building has been retrofitted by adding reinforced concrete shear walls to achieve the desired level of performance with the same analysis method. After that stage, it is assumed that the building which is supported by the rigid foundation system, achieved the adequate performance level and the fragility curves were developed via nonlinear time history analyses. The main purpose of this study is to evaluate damage possibilities obtained in the framework of the performance-based approach for the existing condition of the school structure and its condition after the retrofitting. As a result of this study, it is possible to foresee the risk of damage to the structure at any level of earthquake.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Kırılganlık Eğrisi, Güçlendirme, Performans Değerlendirme, Doğrusal Olmayan Analiz, Fragility Curve, Retrofitting, Performance Evaluation, Nonlinear Analysis
Alıntı