Kazıklı Radyejeneral Temellerin Düşey Ve Yatay Yükler Altında Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

dc.contributor.advisor İncecik, Mete tr_TR
dc.contributor.author Yalçın, Aslı tr_TR
dc.contributor.department Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geotechnics en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-06T10:34:53Z
dc.date.available 2015-07-06T10:34:53Z
dc.date.issued 2010-02-05 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kazıklı radyejeneral temellerin düşey ve yatay yükler altında davranışı PLAXIS 3D Foundation Sonlu Elemanlar Programı yardımıyla incelenmiştir. Bunun için üstyapıdan gelen yükler ve zemin özellikleri sabit tutularak temel sisteminin radyejeneral temel, kazıklı radyejeneral temel ve kazıklı temel olarak tasarlanması durumunda sistemin yük oturma davranışı incelenmiş, ayrıca yanal ötelenmeler, kazıklarda oluşan momentler, radyejeneral plakta oluşan eğilme momentleri araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kazıklı radyejeneral temellerin üstyapıdan gelen düşey ve yatay yükler altında radye plakta oluşan oturmaları, yanal ötelenmeleri ve eğilme momentlerini önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Bunun yanı sıra radyejeneral temelin yük aktarmadığı kazıklı temel sisteminde, kazıklı radyejeneral temel sisteminde kullanılan kazık konfigürasyonu, üstyapıdan gelen yükler ve zemin özellikleri değişmemesine rağmen yükün tamamı uygulanmadan göçme meydana gelmiştir. Bu durum radyejeneral plağın yük paylaşımına önemli ölçüde katkıda bulunduğunun kanıtıdır. Sonuç olarak özellikle yüksek yapılarda, temel sisteminin kazıklı radyejeneral temel olarak projelendirilmesinin güvenli ve ekonomik bir çözüm sağlayacağı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, behavior of piled raft foundations under vertical and lateral loading is investigated with PLAXIS 3D Foundation finite element program. In this context, for three different foundation systems as raft foundation, piled raft foundation and conventional pile foundation under constant superstructure loads and subsoil conditions, load-settlement behavior of three systems, lateral displacements, bending moments on piles and raft foundation are investigated. At results of analyses, it is concluded that piled raft foundation decreases settlements, horizontal displacements and bending moments on raft at significant levels in comparison with raft foundations. Besides, conventional pile foundation where it is assumed that all loads are taken by piles, failure has occurred in same pile configuration, same superstructure loads and subsoil conditions before 100% of load is activated. This proves that in reality, pile cap has major contribution on load sharing. As a result it is found out that especially in high-rise buildings, design of foundation system as piled raft should provide a safe and economical solution. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7019
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kazıklı radyejeneral temeller tr_TR
dc.subject yatay yükler tr_TR
dc.subject sonlu elemanlar tr_TR
dc.subject kazık tr_TR
dc.subject PLAXIS tr_TR
dc.subject Piled Raft Foundations en_US
dc.subject Pile Foundations en_US
dc.subject Finite Element Method en_US
dc.subject PLAXIS en_US
dc.subject horizontal loads en_US
dc.title Kazıklı Radyejeneral Temellerin Düşey Ve Yatay Yükler Altında Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of The Behaviour Of Piled Raft Foundations Under Vertical And Lateral Loading With Finite Element Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10087.pdf
Boyut:
4.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama