Trigliserid Temelli Üretan Makromerlerin Sentezi Ve Kopolimerizasyonda Kullanımı

dc.contributor.advisor Önen, Ayşen tr_TR
dc.contributor.author Köprülülü, Alev tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:07:01Z
dc.date.available 2015-06-16T12:07:01Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Günümüzde yüzey kaplama endüstrisi hızla gelişirken yenilenebilir doğal kaynak bazlı malzemelerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar da hızla artmaktadır. Yüzey kaplayıcıların trigliserid yağlarla modifiye edilmesi malzemeye gelişmiş film özellikleri kazandırmaktadır. Polimerik malzemeler hazırlamak için yağlar direkt olarak vinyl monomerleriyle yada hidroksil gruplarıyla fonksiyonlandırıldıktan sonra dianhidrit, diizosiyanat gibi monomerlerle reaksiyona sokulmaktadır. Bu çalışmada vinil bağı içeren yağ bazlı üretan makromerleri sentezlenmiştir. İlk olarak yağların trigliserid yapısı , di- ve mono- gliserid yapısına dönüştürülmüş, daha sonra çalışmada sentezlenen metil vinil izosiyanat ile reaksiyona sokulmuştur. İkinci aşamada trigliserid bazlı üretanların homopolimerizasyonu ve stirenle kopolimerizasyonu serbest radikal polimerizasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen üretanlar ve polimerler 1H-NMR, FT-IR gibi spektroskobik yöntemler ve jel geçirgenlik kromatografisi ile karakterize edilmiş ve film özellikleri incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract As surface coating industry is growing rapidly in these years, studies related with synthesis of renewable natural resources based materials are also increasing rapidly. Modifiying surface coatings by triglyceride oils develop materials to get advanced film characteristics. Oils are reacted to vinyl monomers directly or after functionalized by hydroxl grups they are reacted to monomers such as dianhydrides, diisocyanates to form polymeric materials. Synthesized products are used as a polymer compound to prepare solvent based surface coatings. In this thesis, oil based urethane macromers containing vinyl bonds were synthesized. First triglyceride oils were converted to di- and mono-glycerides and then reacted with methyl vinyl isocyanate. In the second step homopolymerization and copolymerization of triglyceride based urethanes with styrene were carried out via free radical polymerization. Urethanes and polymers synthesized were characterized by spectroscopic methods as 1H-NMR, FT-IR and gel permeation chromatography and film properties were examined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5590
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject trigliserid tr_TR
dc.subject üretan tr_TR
dc.subject serbest radikal polimerizasyonu tr_TR
dc.subject oksidatif polimerizasyon tr_TR
dc.subject triglyceride en_US
dc.subject urethane en_US
dc.subject free radical polymerization en_US
dc.subject oxidative polymerization en_US
dc.title Trigliserid Temelli Üretan Makromerlerin Sentezi Ve Kopolimerizasyonda Kullanımı tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Triglyceride Based Urethane Macromers And Their Use In Copolymerization en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4438.pdf
Boyut:
951.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama