Perde-çerçeveli sistemlerde am katsayısının hesabı ile ilgili parametrik inceleme

dc.contributor.advisor Gülay, F. Gülten
dc.contributor.author Doğan, Ferhat
dc.contributor.authorID 100541
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-02-22T12:21:30Z
dc.date.available 2023-02-22T12:21:30Z
dc.date.issued 1999
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
dc.description.abstract Yüksek lisans diploma tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, perde taban momentleri toplamının, bina tabanında meydana gelen toplam devrilme momentine oram olan am katsayısının hesabı ile ilgili çeşitli yapı sistemleri üzerinde parametrik bir inceleme yapılmıştır. Om katsayısının hesabı için gerekli olan perde taban momentlerinin hesabında, perde elemanlarına bağlanan kiriş uçlarında depremden meydana gelen kesme kuvvetlerinin katkısının da göz önüne alınması gerektiği ve bu katkının nasıl hesaplanacağı, bağlantısız, bağlantılı ve boşluklu perdeli, düzenli ve burulma düzensizliğine sahip on katlı betonarme yapı sistemleri üzerinde, örnekler çözülerek incelenmiştir. Giriş bölümünde, 1998'de yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği (ABYYHY)'ndeki R taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve otm katsayısı ile ilgili önbilgiler verildikten sonra çalışmanın amaç ve kapsamı verilmiştir. İkinci bölümde, Yeni Türkiye Deprem Yönetmeliği ile ilgili getirilen bazı yenilikler açıklanarak, depreme dayanıklı yapı tasannu hakkında genel bilgiler özetlenmiştir. Ayrıca deprem etkisi altındaki yapıların çözüm yöntemlerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, perdeler hakkında genel bilgiler verilmiş ve yönetmelikteki süneklik düzeyi yüksek ve normal perde tasannu ile ilgili olan konstrüktif kurallar açıklanmıştır. Bu bölümde aynca perdeler ile ilgili yapılan çalışmalann literatür özeti verilmiştir. Dördüncü bölümde, sayısal inceleme yapılacak yapı sistemlerinin genel özellikleri verilerek, taşıyıcı sistemlerin önboyutlandınlması yapılmış ve takip edilen hesap yöntemi açıklanmıştır. Yapı sistemlerinin statik analizi 'Eşdeğer Deprem Yükü" yöntemine göre, üç boyutlu uzay çerçeve modeli oluşturularak, SAP90 yapı analiz paket programı ile yapılmıştır. Hesaplarda, perdeler kolon olarak gözönüne alınmış, kirişlerin ise perde içinde kalan bölgeleri, sonsuz atalet momenti olan doğru eksenli çubuklar olarak idealize edilmiştir. Beşinci bölümde, çeşitli türdeki bağlantısız, bağlantılı ve boşluklu perdeli düzenli yapı sistemlerinde am katsayısı ile ilgili sayısal incelemeler yapılarak bölüm sonunda elde edilen sonuçlar verilmiştir. xı Altıncı bölümde ise ccm katsayısı üzerinde burulma düzensizliğinin katkısını görmek amacıyla beşinci bölümde verilen perde-çerçeveli sistemlerde, perde yerleri burulma düzensizliği yaratacak şekilde yeniden düzenlenip elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. Yedinci bölümde, sayısal incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler irdelenmiştir. Buna göre perde çerçeveli sistemlerde am'in hesabında sözkonusu katkının, bağlantı kirişi ve bağ kirişlerinin perde ekseninde oluşturdukları M^ eğilme momentleri toplamına eşit oldukları gösterilmiştir. Ayrıca beşinci ve altıncı bölümlerde incelenen örneklerde elde edilen sonuçlara göre, burulma düzensizliğine sahip bağlantısız, bağlantılı ve boşluklu perdeli yapılarda, bağlantı kirişi ve bağ kirişi uçlarında depremden meydana gelen kesme kuvvetlerinden dolayı perdede oluşan ilave momentlerin, düzenli yapılarda perdede oluşan ilave momentlere nazaran daha büyük değerler aldığı gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/21449
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deprem yönetmelikleri tr_TR
dc.subject Perde çerçeve sistemleri tr_TR
dc.subject Earthquake regulations en_US
dc.subject Shear wall frame systems en_US
dc.title Perde-çerçeveli sistemlerde am katsayısının hesabı ile ilgili parametrik inceleme tr_TR
dc.title.alternative A Parametric investigation about the coefficient alfa(m) on various shear wall framed systems en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
100541.pdf
Boyut:
4.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama