Çıkmalı Bir Binada Çerçeve Süreksizliğinin İncelenmesi Ve Performans Düzeyi İle Göçme Güvenliğinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Gümüşbaş, Özge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mevcut 6 katlı betonarme bir bina çıkmasız ve çıkmalı olmak üzere yapısal analiz programı ile çözülerek, iki durum için performans analizleri yapılmıştır. Performans hesabında TDY’07 Bölüm 7’ de önerilen Doğrusal Elastik Yöntemleri’ nden birisi olan “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” kullanılmıştır. Çok sayıda bina stoğu için yönetmelikte verilen yaklaşımlar kullanılarak, kapsamlı bir alanda performans analizi yapmak; maliyet, zaman ve gerekli personel ihtiyacını karşılama açısından epey külfetlidir. Bu sebeple; bir binanın göçme güvenliğinin hızlı bir şekilde belirlenmesi amacıyla ön değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. Böylece göçme riski taşıyan binalar bu ön değerlendirme ile hızlı bir şekilde ayırt edilebilmektedir. Bu yöntemlerden birisi olan P25 hızlı değerlendirme yöntemi ile söz konusu çıkmasız ve çıkmalı binaların göçme güvenlikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak; binalarda oluşturulan çıkmaların, binaların deprem performansını olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir.
In this study, an existing six-storey RC building has been solved with and without overhangs, using structural analysis program. “Equivalent Seismic Load Method” which is one of the linear elastic methods is utilized in performance calculations. For big building stocks, to make a comprehensive code-based performance analyses by using the methods described in TEC’07 Chapter 7, is quite burdensome due to the cost, time and the required personnel. Therefore; preliminary assessment methods have been developed to determine collapse safety of buildings. Thus, the collapse safety levels of the investigated buildings have been determined with one of these methods, namely; P25 method, in the study. As a result, it has been observed that the overhangs affect earthquake performance level of building adversely.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
doğrusal değerlendirme, P25 yöntemi, göçme güvenliği, performans analizi, linear assesment, P25 method, collapse safety, performance analysis
Alıntı