Üç Boyutlu Düzenli Bir Betonarme Yapı Sisteminin Deprem Performansının İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Yüksel, Ercan tr_TR
dc.contributor.author Öztürk, Pınar Sezin tr_TR
dc.contributor.authorID 434735 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-06-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:27:56Z
dc.date.available 2015-07-03T11:27:56Z
dc.date.issued 2012-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında; gittikçe yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve gelişmekte olan doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden statik itme analizi (pushover analiz) anlatılmış, konunun daha iyi kavranabilmesi için 3 katlı düzenli bir betonarme bina örneği ve tek katlı doğrulama örneği analiz edilmiştir. Geliştirilmiş olan ve halen revizyonları devam eden, yapı sistemlerinin malzeme ve geometri bakımından doğrusal olmayan analizini yapabilen DOC3B-V2 ve SAP2000 programlarında lineer ve serbest titreşim analizleri yapılmış, lineer olmayan analizi ise DOC3B-V2 programında yayılı şekildeğiştirme hipotezine göre çözümlenmiştir. 3 katlı düzenli betonarme bina ve tek katlı doğrulama örneği için her iki programın doğrusal analiz sonucunda elde edilen kesme kuvveti, moment, normal kuvvet, deplasman değerleri ve serbest titreşim analizi sonuçları karşılaştırılmıştır. Lineer olmayan analiz bir parametrik çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Sargısız ve sargılı beton modeli için ayrı ayrı analizler yapılmış, sargısız ve sargılı beton modeli ile birlikte kirişlerin eğrilik sınırı sonsuz verilerek analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Performans değerlendirmesi için hakim titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde yatay kuvvet değerleri artırılarak itilmiş; üç katlı betonarme binanın sargılı beton modeli ve hem perde ile güçlendirilmiş hemde sargılı beton modeli kullanılmış sistemin belirli kesitlerinde performans değerlendirmesi yapılmış, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analizin ilk aşaması uygulanan yükleme sonucunda kapasite eğrisi elde edilmesi, ikinci aşaması ise kesitlerde oluşan plastik mafsalların kesitlerinde hangi oranlarda, nerelerde yoğun olarak oluştuğu ve mevcut kesitlerin kırılıp kırılmadığı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, static pushover analysis (pushover analysis) which is one of the non-linear methods are started to use as an increasingly common and emerging is described; for a better understanding of the subject, an example of 3-storey reinforced concrete building on a regular basis and a single storey verification are analyzed. Linear and free vibration analyzes are made by DOC3B-V2 and SAP2000 programs which nonlinear analyze the structures systems which are developed and still ongoing revisions in terms of materials and geometry, nonlinear analysis is solved according to the assumption of distributed strain hypothesis by DOC3B-V2 program. For the 3-storey reinforced concrete building on a regular basis and example of a single storey verification, the results of linear analysis of both of the programs which are obtained from the shear force, moment, normal force, displacement values and the results of free vibration analysis are compared. The non-linear analysis is carried out as a parametric study. For the raw edge and confined concrete model, the analyzes are made separately; the analysis results are compared by giving infinite to the limit of the curvature of the beams together with raw edge and confined concrete model. For performance evaluation; being proportional with dominant vibration mode shape, the values of horizontal force are pushed increasingly, the performance evaluation is carried out in the certain sections of the system where 3-storey reinforced concrete building’s confined concrete model and both powered by a curtain and used the confined concrete model, the results are compared. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6640
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Statik itme analizi tr_TR
dc.subject Doğrusal olmayan analiz tr_TR
dc.subject Performans analizi tr_TR
dc.subject Hasar sınırları tr_TR
dc.subject Sargılı beton modeli tr_TR
dc.subject Sargısız beton modeli. tr_TR
dc.subject Pushover Analysis en_US
dc.subject Non-linear Analysis en_US
dc.subject Performance Analysis en_US
dc.subject Damage Borders en_US
dc.subject Confined Concrete Model en_US
dc.subject Unconfined Concrete Model. en_US
dc.title Üç Boyutlu Düzenli Bir Betonarme Yapı Sisteminin Deprem Performansının İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examining The Earthquake Performance Of A Three-dimensional And Ordered Reinforced Concrete Construction System en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12711.pdf
Boyut:
2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama