Örme Kumaşlarda Dikiş Hasarlarının İncelenmesi

dc.contributor.advisor Kalaoğlu, Fatma tr_TR
dc.contributor.author İzmir, Sinem tr_TR
dc.contributor.department Tekstil Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Textile Engineering en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-11T16:16:53Z
dc.date.available 2015-12-11T16:16:53Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, örme kumaşlardaki dikiş hasarları deneysel olarak incelenmiş, sonuçlar tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Dikiş hasarına pek çok faktörün etkisi olmakla beraber, bu çalışmada iğne ve kumaş özellikleri üzerinde durulmuş, dikiş ipliğin etkisi ihmal edilerek deneyler ipliksiz olarak yapılmıştır. Farklı iğne özelliklerinin dikiş hasarına etkisini incelemek amacıyla üç farklı numara (11,12,16) ve iki farklı uç formunda (yuvarlak uç, sivri uç) dikiş iğneleri ve farklı kalitede 20 çeşit süprem kumaş kullanılmıştır. Kumaşlar farklı gramajlarda olup, boya ve terbiye işlemlerin etkisini incelemek amacıyla hem ham hem de boyalı olarak deneye tabi tutulmuştur. Dikim işlemi üç katlı kumaşlar için yapılmıştır. Dikiş yönünün, kumaş kat sayısının, gramajın, patlama mukavemetinin dikiş hasarına olan etkisi incelenmiştir. Ham ve boyalı kumaşlarda değişik numara ve uç formundaki iğneler kullanılarak karşılaştırma imkanı sağlanmıştır. Elastomerli kumaşlardaki deney sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında farklı neticeler elde edilmiş olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the sewing damage in knitted fabrics is analysed experimentally and the results are shown by tables and graphics. As there are various effects on the sewing damage, only the needle and fabric properties affecting the sewing damage are handled in this study. The experiments have been made without the sewing thread neglecting its effect on the damage. In order to analyse the effect of the needle properties, needles of three different sizes (11,12,16) and two different needle point shapes (ball tip, sharp tip) have been used. Twenty different jersey fabrics of different fabric weight have been used. The fabrics were in raw and dyed form to analyse the dye and finishing process effects on the sewing damage. The stitching has been applied on the jerseys of three layers horizontally and vertically. The effects of the sewing direction, number of fabric layers, the fabric weight, the bursting strength have been experimentally analysed. The experiments have been applied on both the raw and dyed fabrics with different needle types. Comparisons have been done within all these factors. Especially, the results arising from the fabrics with elastomer were different from the results of the previous scientifical reasearches. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11353
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dikiş hasarı tr_TR
dc.subject İğne numarası tr_TR
dc.subject İğne uç formu tr_TR
dc.subject Kumaş kat sayısı tr_TR
dc.subject Boya ve terbiye işlemleri tr_TR
dc.subject Elastomerli kumaş. tr_TR
dc.subject Sewing damage en_US
dc.subject Needle size en_US
dc.subject Needle point en_US
dc.subject Number of fabric layers en_US
dc.subject Dye and finishing process en_US
dc.subject Fabric with elastomer. en_US
dc.title Örme Kumaşlarda Dikiş Hasarlarının İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Analysis Of Sewing Damage In Knitted Fabrics en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
949.pdf
Boyut:
4.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama