Değişen Üretim-tüketim İlişkileri Bağlamında Alışveriş Merkezlerinin Anlamsal Ve Mekansal Dönüşümüne Eleştirel Bir Bakış

dc.contributor.advisor Yücel, Atilla tr_TR
dc.contributor.author Vural, Tülin tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T10:20:44Z
dc.date.available 2015-11-18T10:20:44Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, 20. yy ikinci yarısı ve 21 yy. ilk yarısındaki dönemde değişen üretim-tüketim ilişkileri bağlamında alışveriş merkezlerinin anlamsal ve mekansal dönüşümü incelenmiştir. Bu incelemenin amacı, son bir yüzyıl içinde kapitalizmin kültürel mantığına göre şekillenen insan, toplum ve mekan arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Bu analiz, Roland Barthes’in “anlatının işlemsel düzenlemesi” metodu kullanılarak yapılmıştır. Bu metodun kullanılabilmesi için çalışmada, son bir yüzyıllık süreç içinde değişen insan,toplum ve mekan ilişkileri bir anlatı olarak ele alınmıştır. Bu anlatının çözümlenebilmesi için, anlatıyı oluşturan temel kod olarak araçlaştırma kavramı belirlenmiştir. Bu kavram iki boyutta incelenmiştir: “insanın araçlaştırılması” ve “mekanın araçlaştırılması”. İnsanın ve mekanın araçlaştırılması kavramları ise “zamanın örgütlenmesi”, “mekanikleşme”, “kontrol” ve “kimlik seçme” gibi anahtar kavramlar ile açıklanmıştır. Bu anahtar kavramlar yardımıyla, alışveriş merkezlerinin mimarilerinin tasarım sürecinde nasıl şekillendiği ve anlamlarının kullanım sürecinde nasıl değiştiği tartışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise, yukarıda belirtilen analiz sonucunda elde edilen bulgular Türkiye’den seçilen alışveriş merkezleri örnekleri üzerinde değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effects of changing relations between the production and consumption patterns in late 20th and early 21st century on the meaning and spatial transformation of shopping malls are analyzed. The aim of this analysis is to understand the changing relation between man, society and space, due to the effects of cultural logic of capitalism, during the last hundred years. This analysis is prepared by using Roland Barthes’s “structural analysis of narrative” method. In this study, the changing relation between man, society and space in last hundred years is taken as a narrative. In order to analyze this narrative, one of the codes in this narrative is defined: “instrumentalisation”. This code is analysed in two dimensions: “instrumentalisation of man” and “instrumentalisation of space”. Then, this process of instrumentalisation is explained with some keywords: “organization of time”, “mechanization”, “control” and “choosing an identity”. By means of these keywords, the changing understandings about the architectural properties of shopping malls during design process, and the changing meaning of these spaces during utilization process are analyzed. At the last part of study, the results of this analysis are applied to the shopping mall examples from Turkey to testify the validity of that study. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10338
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Shopping malls tr_TR
dc.subject production tr_TR
dc.subject consumption tr_TR
dc.subject instrumentalisation tr_TR
dc.subject space tr_TR
dc.subject Alışveriş merkezleri en_US
dc.subject üretim en_US
dc.subject tüketim en_US
dc.subject araçlaştırma en_US
dc.subject mekan en_US
dc.title Değişen Üretim-tüketim İlişkileri Bağlamında Alışveriş Merkezlerinin Anlamsal Ve Mekansal Dönüşümüne Eleştirel Bir Bakış tr_TR
dc.title.alternative A Critical Approach To The Meaning And Spatial Transformation Of Shopping Malls In The Context Of Changing Production And Consumption Patterns en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3520.pdf
Boyut:
51.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama