Fonksiyonel Derecelendirilmiş Dönen Silindirlerde Elastik Gerilme Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Kurşun, Ali
Kara, Emre
Aykul, Halil
Topçu, Muzaffer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış dönen uzun silindirlerde elastik gerilme dağılımı analitik olarak belirlenmiştir. Düzlem şekil değiştirme varsayımı altında Von Mises akma kriteri kullanılarak, elastik limitler analitik olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, derecelendirme parametresinin hem gerilme dağılımı hem de elastik limitler üzerinde önemli bir rol oynadığı ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel derecelendirilmiş silindirler, Elastik gerilme, Elastik limit
In this study, elastic stress distribution on rotating long cylinders made of functionally graded material was analytically determined. Elastic limits were defined under plane strain assumption using Von Mises yielding criterion. As a result, it was presented that gradation parameter plays a role on both stress distribution and elastic limits. Keywords: Functionally graded cylinders, Elastic stress, Elastic limit
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı