Kantitatif Yaklaşımlarla Coğrafi Yönetiminde Mevcut Durumun İrdelenmesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

dc.contributor.advisor Aydınoğlu, Arif Çağdaş tr_TR
dc.contributor.author Altıner, Hünkar tr_TR
dc.contributor.authorID 406838 tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomathic Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:13:50Z
dc.date.available 2015-05-14T14:13:50Z
dc.date.issued 2011-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve kent bazına indirgenmiş şekli ile Kent Bilgi Sistemleri (KBS), yerel yönetimler için kentleşmeden dolayı artan ve karmaşıklaşan sorunların çözümü bakımından adeta vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Çünkü mevcut bilgilerin etkin bir şekilde kullanılamamasından dolayı ayrıca doğru veriye ulaşmadaki zorluklar ve bu sistemleri iyi yönetecek uzman personelin eksikliği kenti yöneten kamu kurum ve kuruluşlarında büyük sıkıntı yaratmaktadır. Bu anlamda çalışma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğiyle Türkiye’de yerel düzeyde coğrafi veri üreticisi ve muhtemel kullanıcılarının veri üretimi, paylaşımı ve kullanımı ile ilgili mevcut durumu değerlendirilmiştir. Böylece coğrafi veriyle çalışan kurumların potansiyeli irdelenerek ortaya çıkacak sonuçla ilgili bir Konumsal Veri Altyapısı (KVA) yaklaşımı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Geographic Information Systems (GIS) and its reduced form for cities called as Urban GIS City became an indispensable element in order to figure out the growing and complex problems of local government due to urbanization. Because the unavailability of not using the information actively, difficulties of reaching to exact information and the lack of specialized personnel to manage those informations create a big problem at the public institutions and organisations who manage the city. In this sense, the scope of work as the example of Istanbul Metropolitan Municipality in Turkey, current situation of local geographic data producers and potential users has been evaluated about the production , usage and sharing of the data. Thus, a Spatial Data Infrastructure (SDI) approach is determined depending on the result emerging from the examination of the potential at institutions who is working with the geographic data. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1766
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Coğrafi Bilgi Sistemleri tr_TR
dc.subject Kent Bilgi Sistemleri tr_TR
dc.subject Geographic Information Systems en_US
dc.subject Urban Information Systems en_US
dc.title Kantitatif Yaklaşımlarla Coğrafi Yönetiminde Mevcut Durumun İrdelenmesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği tr_TR
dc.title.alternative The Discussion Of Current Situation In Geographic Data Management With Quantitative Approaches. Case Study: Istanbul Metropolitan Municipality en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11938.pdf
Boyut:
3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama